Project

Screening van bacteriën en schimmels op stoffen en enzymen die relevant zijn voor industriële toepassingen

Rhizosfeer-grond, uit de directe omgeving van de plantenwortel, is geanalyseerd op bacteriën die weinig tot geen verwantschap hebben met al eerder gekweekte bacteriën. Via aangepaste kweektechnieken is een collectie van dergelijke ‘nieuwe’ bacteriën aangelegd.

Doel

Isolatie, identificatie en karakterisatie van niet eerder gecultiveerde bacteriën uit het plant-bodem ecosysteem.

Aanpak

Rhizosfeer-grond (directe omgeving van de plantenwortel) grond is geanalyseerd op bacteriën die weinig  tot geen verwantschap hebben met al eerder gekweekte bacteriën. Via aangepaste kweektechnieken is een collectie van dergelijke ‘nieuwe’ bacteriën aangelegd. Onder deze soorten waren er enkele die nog niet eerder zijn gekweekt. Deze behoren tot de taxonomische groepen van Acidobacteria en Verrucomicrobia.

Het onderzoek heeft zich gericht op de ecologie van deze soorten en heeft als kennis opgeleverd dat deze soorten plant-geassocieerd zijn. Een nieuw gegeven, omdat er in de literatuur werd vanuit gegaan werd dat beide groepen in de bodem zonder plant zouden leven.

Resultaten

Gebleken is dat sommige van de Acidobacteria- en Verrucomicrobia-soorten betrokken zijn bij cellulose- en chitine-afbraak. Daarnaast hebben ze homologie met laccasegenen (genproducten die betrokken zijn bij de oxidatie van organische verbindingen) en kunnen ze worden toegepast als ‘natuurlijke’ bleekmiddelen.

De verwachting is dat deze stammen genen bevatten die nog onbekend zijn. Op basis van de ecologische niche (plantenwortel) is de verwachting dat deze stammen stoffen produceren die (restanten van) plantencelwanden kunnen afbreken.

Dergelijke enzymen zijn belangrijk voor de afbraak van organisch vervuilde afvalstromen en kunnen worden toegepast bij de verwerking van plantaardig organisch afval tot economisch waardevolle materialen.

Publicaties


Ulisses Nunes da Rocha vond twee nieuwe groepen van bacteriesoorten die in de buurt van plantenwortels groeien. De witte wolk zijn bacteriën die vooral rond de wortel goed kunnen groeien

Ulisses Nunes da Rocha vond twee nieuwe groepen van bacteriesoorten die in de buurt van plantenwortels groeien. De witte wolk zijn bacteriën die vooral rond de wortel goed kunnen groeienDergelijke enzymen zijn belangrijk voor de afbraak van organisch vervuilde afvalstromen en kunnen worden toegepast bij de verwerking van plantaardig organisch afval tot economisch waardevolle materialen.  Experts      Leo van Overbeek  Publicaties       Ecology of Acidobabacteria and Verrucomicrobia in the plant-soil system, dissertatie Rijksuniversiteit Groningen

Dergelijke enzymen zijn belangrijk voor de afbraak van organisch vervuilde afvalstromen en kunnen worden toegepast bij de verwerking van plantaardig organisch afval tot economisch waardevolle materialen. Experts Leo van Overbeek Publicaties Ecology of Acidobabacteria and Verrucomicrobia in the plant-soil system, dissertatie Rijksuniversiteit GroningenSoms leidde de bacteriegroei tot verandering van het uiterlijk van de wortels, bijvoorbeeld meer haarwortels