Internship

Stage: Verhogen groente-, fruit- en (plantaardige) eiwitconsumptie bij patiënten in het IJsselland Ziekenhuis

Een gezond voedingspatroon is van groot belang voor een goed herstel na een operatie of ziekte bij patiënten. Groente, fruit en eiwitrijke producten passen in een voedingspatroon dat herstel bevordert. Het verhogen van groente, fruit en eiwitrijke producten in het voedingsaanbod aan patiënten is daarom essentieel. Zowel tijdens het verblijf in het ziekenhuis als thuis. Het ziekenhuis biedt een unieke gelegenheid om bij patiënten een permanente verandering in hun voedingspatroon te bereiken. Een ziekte of operatie kan als ‘life changing moment’ fungeren, wat vaak aangrijpingspunten geeft voor patiënten om blijvend gezonder te gaan eten. Daarnaast zijn patiënten eerder geneigd gezonder te gaan eten als hun arts dat zegt, omdat ze een arts vaak de meest betrouwbare bron vinden als het over gezonde voeding gaat.

Het Louis Bolk Instituut voert in samenwerking met Albron, Dutch Cuisine en Koppert Cress een onderzoek uit met als doel het herstel van patiënten in het IJsselland Ziekenhuis te bevorderen door een hogere groente-, fruit- en eiwitconsumptie te stimuleren bij patiënten die in het IJsselland Ziekenhuis verblijven. Dit gaan we doen door eerst het zorgpersoneel in het ziekenhuis te enthousiasmeren en te begeleiden om patiënten een gezonde voedingskeuze te laten maken en vervolgens meer groente, fruit en eiwitrijke producten in het aanbod voor de patiënten te verwerken. Met dit onderzoek willen we laten zien hoe patiënten in een ziekenhuis via het zorgpersoneel en het voedingsaanbod begeleid kunnen worden naar een gezonder voedingspatroon dat hun herstel bevordert.

De metingen binnen dit onderzoek staan gepland voor de eerste maanden van 2021. We zijn opzoek naar een student die in het eerste half jaar van 2021 een stage binnen dit onderzoek wil uitvoeren.

Inhoud van de stage:

  • Vragenlijsten onder patiënten en zorgpersoneel afnemen
  • Ondersteunen bij het registreren van de voedingsinname van de patiënten
  • Analyseren van de verzamelde data
  • Het beschrijven van de resultaten in een rapport/artikel

    Heb je interesse, neem dan contact op met Marieke Battjes-Fries: m.battjes@louisbolk.nl.