News

Success of the Month for Milena Holmgren, Juul Limpens and Monique Heijmans

Published on
November 15, 2013

They published a news breaking paper in Global Change Biology on the impact of climate change on boreal peatlands

The paper was highlighted by the prestigious Science for Environment Policy alert of the European Commission

Look here for the scientific paper

De directie heeft het Succes van de Maand toegekend aan Milena Holmgren, Juul Limpens en Monique Heijmans. Het artikel haalde ook de Science for Environment Policy alert van de Europese Commissie. Zij publiceerden een baanbrekend artikel in Global Change Biology over de invloed van klimaatverandering op veengronden.

Milena Holmgren, Juul Limpens en Monique Heijmans analyseerden samen met studente Yasmijn van der Knaap (inmiddels aio bij de VU) de effecten van verschillende componenten van klimaatverandering op de dynamiek van boreale venen. Deze venen beslaan 3 procent van het landoppervlak, maar bevatten 30 procent van de totale hoeveelheid koolstof die in de biosfeer is opgeslagen. Uit hun onderzoek blijkt dat vooral een toename in temperatuur verantwoordelijk kan zijn voor een snelle transitie van veen naar bos met alle gevolgen voor de koolstofopslag vandien, terwijl de eerder als belangrijk veronderstelde effecten van droogte veel minder belangrijk blijken te zijn. Zij stelden vast dat bomen op veengronden de grassen gaan verdringen bij een temperatuurstijging van 1 graad Celsius, maar dat de mossen nog overleven. Bij een temperatuurstijging van 1,5 graad verandert het ecosysteem dramatisch, en verdwijnen ook de mossen.

Het artikel werd opgenomen in de prestigieuze Science for Environment Policy alert van de Europese Commissie, waardoor het meteen een zeer grote impact heeft gekregen.

Klik hier voor Heijmans, M.M.P.D., van der Knaap, Y.A.M., Holmgren, M., Limpens, J. (2013) Persistent versus transient tree encroachment of temperate peat bogs: effects of climate warming and drought events. Global Change Biology. 19: 2240-2250. Doi: 10.1111/gcb.12202.