Project

SynBioSys

SynBioSys is een kennissysteem vegetatie voor natuurbeheer, natuurbeleid en natuurontwikkeling. Het systeem bestaat uit twee niveaus, de plantengemeenschap en het landschap. De Landelijke Vegetatie Databank vormt het fundament, met meer dan 400.000 vegetatiebeschrijvingen en opnamen uit de periode 1929 tot heden.

Het hart is de identificatieprogrammatuur, waarmee de gebruiker zijn eigen gegevens kan vergelijken met de landelijke indeling. Het kennissysteem is niet alleen te gebruiken als een elektronische encyclopedie, maar het is ook mogelijk om binnen SynBioSys allerlei gegevensbestanden met elkaar te verbinden.

In dit project:

  1. wordt het bestaande programma herschreven,
  2. worden teksten aangepast en uitgebreid met het oog op de toepassing in het onderwijs,
  3. wordt in overleg met de doelgroep een aantal op het onderwijs toegesneden modules ontwikkeld.

Doelgroepen

De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door HBO-studenten die zich richten op natuur en landschap, in het bijzonder de opleiding Bos- en Natuurbeheer van Van Hall Larenstein. De centrale doelstelling is om de wetenschappelijke kennis op een compacte en gebruiksvriendelijke manier toegankelijk te maken voor HBO-studenten, omdat deze kennis wezenlijk is in hun latere beroepspraktijk.

Aanpak

Tijdens de ontwikkeling van het kennissysteem in de loop van 2009 zullen tussentijdse producten in het onderwijs worden getest en geƫvalueerd met studenten van betrokken opleiding. Het ligt in de bedoeling om het WURKS project een vervolg te laten verkrijgen in de vorm van een KIGO project (2010-2011), waaraan meer partners in het groene onderwijs betrokken zullen worden. Hierbij zal ook het MBO in beeld komen.