News

Veel factoren bepalen succes berenhouderij

Published on
November 13, 2013

Onderzoek op 70 varkensbedrijven naar het houden van beren (niet gecastreerde mannelijke varkens) bevestigt dat veel factoren samen het succes van beren houden bepalen. Onderzoekers van Wageningen UR presenteerden op 12 november 2013 in Wijchen de resultaten van een grootschalig onderzoek.

Het blijkt dat vier aandachtsgebieden het gedrag van beren beïnvloeden: diergericht management, rust en regelmaat, huisvesting en voeding en drinkwater. De onderzoeksresultaten bieden varkenshouders en hun  adviseurs tal van handvatten om van het houden van beren een succes te maken.

Bij het niet meer castreren van beerbiggen is het op de juiste manier houden van beren belangrijk. Beren vertonen ander gedrag dan borgen en gelten. Varkenshouders die stoppen met castreren moeten hiermee leren omgaan. Onderzoeker dr. ir. Carola van der Peet–Schwering van Wageningen UR Livestock Research  heeft in een onderzoek op 70 varkensbedrijven de factoren in kaart gebracht die het gedrag van beren beïnvloeden. Van der Peet: ,,Beren vertonen in een groep ander gedrag dan vrouwelijke varkens. Beren zijn vaak onstuimiger. Zeker als ze op de leeftijd komen waarop hun hormonen gaan werken. Een complex samenspel van factoren blijkt het gedrag te beïnvloeden.”

Complex geheel

Het onderzoek heeft een groot aantal factoren in kaart gebracht die het succes van het houden van beren in positieve en negatieve zin beïnvloeden. Van der Peet: ,, Varkenshouders kunnen met het aanpassen van een aantal factoren het gedrag van beren al  beïnvloeden.”

Een belangrijk aspect is voeding. Voersamenstelling, de dagelijkse hoeveelheid voer, het aantal dieren per eetplaats en de  watervoorziening spelen allemaal  een rol. Ook de huisvesting, zoals een open hokafscheiding en schone vloeren en dieren, beïnvloedt het gedrag. Carola van der Peet: ,,Het is belangrijk om factoren die stress kunnen veroorzaken of een negatieve prikkel kunnen geven  te voorkomen.”

Varkenshouder en specialisten

De onderzoekers wijzen er op dat varkenshouders bij de omschakeling naar het houden van beren niet alleen staan. ,,Rond een varkenshouder bevinden zich veel specialisten die al op het bedrijf komen. Bijvoorbeeld een medewerker van een mengvoerbedrijf, een dierenarts of een andere adviseur. Zij kunnen op basis van de onderzoeksresultaten samen met de varkenshouder nagaan welke factoren aangepast kunnen worden om het gedrag van beren te beïnvloeden,” benadrukt Van der Peet. ,,Dit onderzoek bevestigt dat het gewoon mogelijk is om met succes beren te houden.”

Het onderzoek is door Wageningen Universiteit en Research Centre uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Vee en Vlees.