Maps

ViewScape

Met het model ViewScape kun je de mate van zichtbaarheid van het landschap berekenen.

In standaard GIS-software is zo’n zichtbaarheidsanalyse bij een zeer hoge resolutie een tijdrovende klus, of zelfs onhaalbaar. ViewScape berekent de zichtbaarheid van het landschap landsdekkend bij een resolutie van 25 meter. Door de ruimtelijke analyse bij elke update van de topografische informatie uit te voeren kunnen we monitoren hoe het zichtbare landschap zich in de loop van de tijd ontwikkelt.

Met het resultaat van een de analyse kunnen we verschillende vragen beantwoorden, bijvoorbeeld:

  • Welke oppervlakte heeft het deel van het landschap dat je kunt zien?
  • Welke typen grondgebruik liggen er in het zichtbare deel van het landschap en met welke oppervlakte?
  • Hoe ziet de horizon eruit?
  • Welke lengte heeft de langste zichtlijn?
  • In welke mate is er sprake van verrommeling of horizonvervuiling?