Project

Voedseltuin als alternatief voor Voedselbank?

De Utrechtse Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 met succes Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht.

voedseltuin250px5.jpg

De Utrechtse Stichting Moestuin Projecten exploiteert sinds 2003 met succes Moestuin Maarschalkerweerd, een biologische tuin met winkel en restaurant in Utrecht. Mensen met een arbeidshandicap verrichten hier onder begeleiding van professionele krachten alle werkzaamheden. Het bestuur overweegt de opzet van een nieuw project ‘voedseltuin’ op een andere locatie in of nabij Utrecht. Een voedseltuin is een ‘sociale onderneming in groen’. Mensen die vrijwillig op de biologische voedseltuin komen werken, leven rond het sociale minimum. Ze delen in de oogst die wordt afgezet via lokale kanalen of via sociale restaurants. Het bestuur beoogt dat 200 mensen twee dagdelen per week tijdsbesteding vinden in de productie van hun eigen voedsel. Het bestuur van de Stichting Moestuin Projecten heeft de Wetenschapswinkel gevraagd om het idee voedseltuin verder uitwerken en de haalbaarheid te toetsen aan de hand van de volgende vragen:

  • Is het moestuinconcept uitrolbaar en/of aanpasbaar in de richting van een voedseltuin? Wat zijn de succesfactoren en de bedreigingen?
  • Wat zijn de verschillen in investeringen en in exploitatie tussen het moestuinconcept en een voedseltuin?
  • Zijn condities voor een voedseltuin in de provincie Utrecht aanwezig? Wat moet er gebeuren om die condities te creëren?

Uit het Wetenschapswinkelonderzoek blijkt dat het opzetten van een voedseltuin goed mogelijk is. Het bestaande moestuinconcept van de Moestuin Maarschalkerweerd is toepasbaar op een andere locatie onder toeziend oog van professionele bedrijfsleiding. Met ondersteuning van sponsoren is budget neutrale exploitatie mogelijk, maar ook de medewerking van publieke instanties zoals maatschappelijke hulpverleningsorganisaties en gemeente is onontbeerlijk. In het persbericht 'Idee voor Utrechtse voedseltuin levensvatbaar' wordt nader ingegaan op de randvoorwaarden voor de voedseltuin.

Downloads

Rapport 267 Van voedselbank naar voedseltuin - Een haalbaarheidsonderzoek (pdf, 3,7 Mb

In de media

Opdrachtgever

Bestuur van de Stichting Moestuin Projecten

Projectuitvoering

Bas Janssens - LEI, onderdeel van Wageningen UR

Begeleidingscommissie

Martin Vos - Stichting Moestuin Projecten
Saskia Meijer - Stichting Moestuin Projecten
Pieter Jagtman - Bedrijfsleider Moestuin Maarschalkerweerd
Ans Hobbelink - Adviesbureau Moos
Tine de Vries - Stichting Exodus Utrecht
Bernadette Leeuwenberg - Gemeente Utrecht U-pas
Gerard Straver - Wetenschapswinkel Wageningen UR
Bas Janssens - LEI (projectleider)