Project

Wie zorgt voor wie?

Op weg naar een duurzame relatie tussen stad en platteland.

Verkoop op biologische boerenmarkt

De landbouw en het platteland zijn sterk in ontwikkeling. Naast schaalvergroting en afname van het aantal arbeidskrachten in de landbouw zien we verbreding van boerenbedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van zorglandbouw, educatie en recreatie. Het platteland wordt multifunctioneler: naast voedselproductie krijgt het steeds meer functies. Deze veranderde functie van het platteland wordt gevoed vanuit behoeftes van de stad: geen strikte scheiding meer tussen stad en platteland, maar stadsbewoners die recreëren, inkopen doen en zorg ontvangen op het platteland. En de landbouw komt de stad binnen via stadsboerderijen en door directe afzet van (biologische) producten op de markt en restaurants.

Basisschoolleerlingen helpen mee op de plantmachine

In 2008 heeft Christel Engelen onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor het Centrum Biologische Landbouw Flevoland (CBL) in Lelystad. Dit onderzoek is door de Wetenschapswinkel op verzoek van het CBL uitgevoerd. Het CBL verrichtte in het verleden een voortrekkersrol binnen de biologische landbouw. De biologische landbouw heeft inmiddels een stevige positie binnen de landbouwsector verworven. Het CBL bezon zich daarom op de vraag hoe en op welk gebied het een nieuwe voortrekkersrol kan vervullen.

In het rapport van dit onderzoek zijn veel aspecten beschreven die niet alleen van toepassing zijn op het CBL maar ook voor een breder publiek interessant zijn. De wetenschapswinkel heeft daarom besloten om de algemene delen van het rapport voor het CBL afzonderlijk te publiceren. In deze uitgave is ook uitgebreid aandacht besteed aan de biologische landbouw als aparte sector, omdat het CBL haar wortels in de biologische landbouw heeft.

Trotse leerlingen met slaoogst

Deze uitgave krijgt de titel “Wie zorgt voor wie?” Hiermee willen we benadrukken dat een sterke onderlinge relatie tussen stad en platteland de basis is voor een duurzame samenleving. De stad heeft het platteland nodig en het platteland de stad! Immers de stad heeft consumenten, patiënten, cliënten en recreanten, allen met zo hun eigen behoeften. En het platteland kan in veel van deze behoeften voorzien. We zien dit als een positieve afhankelijkheid. Een duurzame samenleving bestaat uit zowel een leefbaar en beleefbaar platteland als een leefbare en beleefbare stad.

Iedereen die snel op de hoogte wil zijn van de belangrijke (nationale en internationale) ontwikkelingen op het gebied van (biologische) landbouw, verbreding van de landbouw, multifunctionele (stads)landbouw en stedelijke voedselstrategieën en dergelijke heeft hiermee een compact overzicht dat de basis kan zijn voor verdere verdieping.

Het rapport 253 'Wie zorgt voor wie?' is hieronder te downloaden.
Het oorspronkelijke rapport (nummer 247 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor het Centrum Biologische Landbouw') is te downloaden op de projectsite Nieuwe mogelijkheden voor Centrum Biologische Landbouw Flevoland (CBL)

Download

Opdrachtgever

Centrum Biologische Landbouw Flevoland (CBL)

Projectcoördinatie

Irene Gosselink - Plant Research International, Agrosysteemkunde

Uitvoering

Christel Engelen - Leerstoelgroep Biologische Landbouwsystemen

Financiering

Wetenschapswinkel Wageningen UR