News

DE VOEDSELPARADOX

Published on
May 30, 2013

Hospes, O. (2013). Het recht op voedsel waar maken. In: J. Habets & H. Gloudemans (Eds.). De voedselparadox. Over grootschalige honger in een wereld die (meer dan) genoeg voedsel produceert, pp. 103-113, Tilburg: Stichting WereldDelen.In dit boek nemen 14 filosofen, economen, wetenschappers en veldwerkers de lezer mee naar de wereld van DE VOEDSELPARADOX.
De wereld waarin zowel sprake is van grootschalige honger als van (meer dan) genoeg voedsel voor zelfs een groeiende wereldbevolking.

DE VOEDSELPARADOX schetst contouren van een wereld waarin voedsel voor mensen voorrang heeft op voedsel voor grootschalige veeteelt en biobrandstoffen en massale voedselverspilling wordt tegengegaan. Een wereld waarin meer aandacht is voor toegang tot land en voedsel voor de allerarmsten, de ontwikkeling van lokale voedselvoorzieningen en gemeenschapszin.MEER INFORMATIE