Project

IMPACT2C - Quantifying projected impacts under 2°C warming

Politieke debatten over de Europese doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, vereist dat de besprekingen worden geïnformeerd door de beste beschikbare wetenschap over de te verwachte effecten en de mogelijke voordelen. IMPACT2C verbetert de kennis, kwantificeert de gevolgen van klimaatverandering, en hanteert een duidelijke en logische structuur voor de modellering van het klimaat en de gevolgen, kwetsbaarheden, risico's en economische kosten, evenals de mogelijke reacties in een analyse gemaakt voor heel Europa.

logo_impact2c.jpg

Meer informatie is te vinden op de UK site en de website IMPACT2C.