Alumni meeting

Online Alumnibijeenkomst regio Utrecht - donderdag 3 december 2020

University Fund Wageningen organiseert in samenwerking met de Regiocommissie Utrecht alumnibijeenkomsten in de regio. Dit najaar waren Wageningen alumni uitgenodigd voor de online bijeenkomst op donderdag 3 december 2020.

Organised by University Fund Wageningen
Date

Thu 3 December 2020 19:15 to 21:00

Venue Online

De zuivelfabriek van de toekomst
Nederland is absolute koploper op gebied van zuivel. Coöperatie FrieslandCampina is wereldwijd actief met het produceren en verwerken van deze zuivel in fabrieken die steeds geavanceerder worden. Het energieverbruik moet omlaag, restwarmte wordt teruggewonnen en resterende energie wordt zelf opgewekt middels duurzame energie zoals wind, zon en biogas. 

Tessa Hermens-van Ruremonde, FrieslandCampina Sustainability Expert Ingredients en WUR alumna, liet een aantal concrete voorbeelden zien waar FrieslandCampina nu aan werkt en hoe ze zorgen voor klimaat neutraliteit. Thom Huppertz, WUR Buitengewoon Hoogleraar Dairy Science & Technology, ging in op consumptie kant van zuivel. Hoe draagt dit bij aan een gezonde en duurzaam voedingspatroon? En hoe kunnen we verwerking van zuivel optimaliseren? Welke kansen bieden plantaardig eiwitten?

Programma

19.15 Online binnenkomst
19.30 Welkom names Alumnibureau WUR
19.35 Welkom en introductie namens regiokring Utrecht
19.40 Eerste spreker, Tessa Hermens-van Ruremonde, FrieslandCampina Sustainability Expert Ingredients, “Sustainability from grass to glass”
20.00 Tijd voor vragen
20.10 Tweede spreker, Thom Huppertz, WUR Buitengewoon Hoogleraar Dairy
20.30 Tijd voor vragen en discussie
21.00 Gelegenheid tot napraten en netwerken in groepjes
21.30 Einde avond