News

Opening Wageningen Centre of Governance

Published on
January 5, 2010

Donderdag 7 januari zal de officiële opening van het virtuele Wageningen Centre of Governance (WCG) plaatsvinden. Het WCG bundelt de governance-expertise van Wageningen University en zal aanspreekpunt worden voor bedrijfsleven, overheid en studenten.

De eerste activiteit van WCG is een symposium over de rol van bossen om het wereldklimaat beheersbaar te houden. Hoofdspreker is de uit Pakistaan afkomstige prof. Adil Najam van het Pardee Center aan Boston University en voormalig auteur van twee klimaatrapporten van het IPCC.

Mediavertegenwoordigers zijn hierbij van harte welkom.

Het centrum is bedoeld om overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties én studenten die geïnteresseerd zijn in governance-vraagstukken te informeren over de activiteiten van Wageningen University op dit gebied. Daarbij kan het gaan om studenten op zoek naar een opleiding of cursus over modern duurzaamheidbeleid of een bedrijf dat een specialist zoekt op het gebied van certificering.

Symposium: Een bredere visie op bossen na REDD+ en Kopenhagen
Bossen spelen wereldwijd een sleutelrol in het beheersen van het klimaat. Het thema is in toenemende mate onderwerp van gesprek vanwege de VN Framework Convention on Climate Change. In de onderhandelingen over REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries) worden bossen vaak gezien vanuit het smalle perspectief van koolstof. Het is echter nu zaak die zienswijze te verbreden naar bijvoorbeeld biodiversiteit en rechten van inheemse volken, en de effectiviteit van het internationale bosbeleid te verbeteren. Maar hoe? Daarover gaat dit symposium.

Programma

Datum en tijd: donderdag, 7 januari, 14.00 - 17.00 uur

Locatie: Atlas (gebouw 104, zaal 3) Droevendaalsesteeg 4, Wageningen

INLEIDING:

Dr. Patrick Verkooijen, Wereldbank, Fletcher School of Law and Diplomacy, gastdocent Wageningen University.
Patrick Verkooijen promoveert woensdag 6 januari 11.00 uur aan Wageningen University. Dit symposium is naar aanleiding hiervan georganiseerd.

HOOFDSPREKER:

Prof. Adil Najam, Boston University, voormalig Lead Author IPCC
- VN-Secretaris Generaal Ban Ki-moon benoemde Adil Najam in het VN Committee on Development Policy. In 2009 ontving hij de hoogste civiele Pakistaanse onderscheiding, de Sitara-i-Imtiaz (Star of Excellence) medaille van de President van Pakistan. Hij was hoogleraar (én winnaar docenten-awards) aan MIT (University of Massachusetts) in het vakgebied rond het overheidsbeleid op wereldwijde thema's, zoals milieu en welzijn.

PANELDISCUSSIE:

  • Mrs. Dr. Jan McAlpine, Director UN Forum on Forests (UNFF)
  • Prof. Jag Maini, Voormalig Vice Minister Canada en voormalig Directeur UNFF
  • Prof. Hosny El-Lakany, Voormalig Assistant Director General FAO’s Forestry Department
  • Prof. William Moomaw, Fletcher School of Law & Diplomacy

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN:

  • Prof. Bas Arts, hoogleraar Bos- en natuurbeleid en Prof. Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse, Wageningen University.

DAGVOORZITTER:

  • Dr. Ingrid Visseren-Hamakers, Bos- en Natuurbeleid, Wageningen University. De voertaal is Engels.

Het centrum zal om 17.00 uur worden geopend door de hoofden van de drie betrokken leerstoelgroepen,
Prof. Bas Arts, Bos- en natuurbeleid, Prof. Arthur Mol, Milieubeleid en Prof. Katrien Termeer, Bestuurskunde.

Nadere informatie bij Dr. Ingrid Visseren-Hamakers, Bos en natuurbeleid, Wageningen University, tel. 0317-486366 of 06-23180162, of bij Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen UR, tel. 0317-485003.