News

Zachte zorgen, harde gevolgen: een publieke agenda voor voedselinnovatie

Published on
October 8, 2013

Vrijdag 4 oktober vond in Amsterdam de conferentie 'Zachte zorgen, harde gevolgen: een publieke agenda voor voedseltechnologie' plaats. Petra Sneijder (Wageningen Universiteit) presenteerde er - samen met Dirk Haen (Universiteit Maastricht) - haar onderzoek naar maatschappelijk verantwoorde voedselinnovatie, en ging de dialoog aan met beleidsmakers, technologen en maatschappelijke organisaties.

- Unfortunately, your cookie settings do not allow videos to be displayed. - check your settings


De laatste tijd neemt de aandacht voor ‘maatschappelijk verantwoord innoveren’ in Nederland, Europa en de Verenigde Staten sterk toe. Een belangrijke reden hiervoor is dat technologische innovaties kunnen falen wanneer het publiek er te weinig vertrouwen in heeft. Ook voor de levensmiddelentechnologie is dat publieke vertrouwen geen vanzelfsprekend gegeven. Om vertrouwen te versterken, is een open dialoog tussen producenten en consumenten noodzakelijk. Maar terugkerende discussies zoals over genetische modificatie en E-nummers laten zien dat zo’n dialoog in de praktijk vaak uiterst moeizaam verloopt en maar al te vaak uitmondt in wederzijds onbegrip en irritatie.

Zacht en hard

Het uitgangspunt van deze conferentie was dat zo’n dialoog alleen kans van slagen heeft wanneer niet alleen ‘harde’ factoren als veiligheid en gezondheid op de agenda mogen komen. Ook de vaak als ‘zacht’ beschouwde zorgen over de invloed van voedseltechnologie op onze eetcultuur, identiteit, leefstijl en onderlinge relaties verdienen het gespreksonderwerp te zijn. Nu worden ‘zachte zorgen’ vaak van de publieke agenda geweerd. Als ze al worden (h)erkend, dan toch vooral als iets wat de individuele burger aangaat: bekommernissen die iedereen maar zelf moet oplossen en die niet onder de verantwoordelijkheid van wetenschappers, technologen of beleidsmakers vallen. Er staat echter wel een algemeen belang op het spel: het publieke vertrouwen in voedselinnovatie en in de betrouwbaarheid van de sector. De gevolgen van het negeren van zachte zorgen, kunnen dus wel degelijk ‘hard’ zijn.


Meer informatie over het onderzoek van Petra Sneijder