Publicaciones

Hepatitis E virus infections in pigs : transmission dynamics and human exposure

Bouwknegt, M.

Resúmen

In dit promotieonderzoek is de transmissie dynamiek van Hepatitis E virus (HEV) bij varkens onderzocht, alsmede de potentiële blootstelling van de Nederlandse bevolking aan HEV uit varkens. Om te onderzoeken of HEV spreidt onder varkens is een experiment opgezet bestaande uit 10 infectieketens. Elke keten bestond uit één intraveneus geïnfecteerd varken ( iv‐varkens) en drie HEV‐gevoelige varkens (contactvarkens). Aan elk van de 10 iv‐varkens is een HEV‐naïef varken blootgesteld (één‐op‐één blootstelling). Indien dit naïeve varken werd geïnfecteerd, werd een volgend HEV‐naïef varken uit de keten aan het zojuist geïnfecteerde varken blootgesteld.