Publicaciones

De Nederlandse hoogvenen : Verleden, heden en toekomst

Beek, R. van

Resúmen

Ooit waren grote delen van ons land bedekt door uitgestrekte venen.
Laagveen ontstaat vooral in laagtes, onder invloed van het grondwater,
en bestaat vooral uit plantenresten. Hoogveen ontwikkelt zich boven de
grondwaterspiegel, wordt gevoed door regenwater en bestaat bijna
uitsluitend uit veenmos.1 Deze moerasgebieden zijn wel beschreven als
gevaarlijke en mysterieuze plekken, ver van de bewoonde wereld, die
beter konden worden gemeden. Dat beeld doet echter geen recht aan
de werkelijkheid.