Publicaciones

Vissen bij wisselend tij : een notitie over de (cumulatieve) sociaaleconomische effecten van ontwikkelingen die invloed hebben op de Nederlandse kottervisserij

Mol, A.; Zaalmink, B.W.; Steins, N.A.; Kraan, M.L.

Resúmen

Naar aanleiding van het rapport ‘Wind op zee’ (Mol et al. 2019) is de vraag gesteld of en hoe de huidige ontwikkelingen, waar de visserijsector mee te maken heeft (Brexit, aanlandplicht en het intrekken van de pulsontheffingen), invloed hebben op de economische waarde voor de visserij in de windparkgebieden en hoe deze ontwikkelingen elkaar beïnvloeden. In deze notitie worden deze interacties kwalitatief omschreven. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om tot een kwantitatieve berekening van de economische gevolgen te komen door middel van het bepalen van scenario’s en het bouwen van een model.