Publications

Autonoom navigeren met spuitmachine voorzien van laserscanner en GPS

Wenneker, M.; Nieuwenhuizen, A.T.; Zande, J.C. van de

Résumé

Voor de productie van kwaliteitsfruit is behoud van het middelenpakket essensieel. Om residu-overschrijdingen te voorkomen en een optimale werking van middelen te bewerkstellingen, is het noodzakelijk om de verdeling van gewasbeschermingsmiddelen binnen het perceel te optimaliseren. Met innovatieve technieken kunnen telers veel bereiken. Daarnaast staat, vanwege de hoge loonkosten, gerobotiseerd spuiten volop in de belangstelling.