Publications

Richting duurzamer toerisme in Nationale Parken : Een verkenning van lessen uit bijzondere Europese praktijken

Smith-Barneveld, Channa; Pellis, Arjaan; During, Roel; Lamers, Machiel

Résumé

Toerisme en recreatie wordt meestal als noodzakelijk kwaad gezien in de
context van Nederlandse natuurgebieden. Waar COVID-19 nog slechts een
voorproefje is voor wat komen gaat, zal naar alle verwachting de recreatiedruk
blijven toenemen. Hier is veel verzet tegen vanuit lokale belangenorganisaties,
en ook binnen nationale parken wordt deze druk veelal onacceptabel geacht.
Als het aan sommige natuurbeheerders ligt moet veel natuur dan ook beter
beschermd worden tegen de komst van al die bezoekers.
Desalniettemin willen Nederlandse nationale parken zich meer gaan richten
op de verbreding en opschaling richting Nationale Parken Nieuwe Stijl (NP+)
opdat nationale en internationale bezoekers Nederlands natuurschoon kunnen
komen bewonderen, de natuurkwaliteit kan worden verbeterd, en dat lokale
gemeenschappen meer verbinding krijgen met de natuur. De nieuwe nationale
parken zouden vooral iconische natuur moeten herbergen die (inter)nationale
aantrekkingskracht hebben voor deze en toekomstige generaties.