24 uur Wageningen UR in beeld - #24WageningenUR

Op 25 juni 2013 bracht Wageningen UR gedurende 24 uur in beeld wat medewerkers en studenten meemaken.

Uploaden van foto's is niet meer mogelijk

Op deze site konden medewerkers en studenten op 25 juni 24 uur lang foto’s uploaden. Ook konden foto's geplaatst worden via twitter en instagram met de hashtag #24WageningenUR. #24WageningenUR begon op 25 juni 2013 om 00:01 uur en eindigde om 23:59 uur.

Het centrale thema: “Wat maken medewerkers en studenten mee bij Wageningen UR?”.

Het domein van Wageningen UR is erg breed. #24WageningenUR laat zien hoe divers het werken/leren bij Wageningen UR is. Mederwerkers en studenten laten zien wat ze meemaken, wie ze ontmoeten en waar ze zijn.

24 uur Wageningen UR in beeld - #24WageningenUR
24 uur Wageningen UR in beeld - #24WageningenUR

Inzender geeft door deel te nemen aan deze activiteit (impliciet) toestemming aan Wageningen UR om de ingezonden werk(en) te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, zonder daaraan nadere (financiële) voorwaarden te stellen.

Op grond van deze toestemming is Wageningen UR gerechtigd de ingezonden werk(en) te publiceren op de internetsite van Wageningen UR, op te slaan in (elektronische) databanken en/of andere bestanden, en te gebruiken voor overige publicatie en promotiedoeleinden.

Inzender garandeert door inzending van de foto’s  over alle (intellectuele eigendoms)rechten -waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten- op de ingezonden bijdragen te beschikken, danwel de toestemming van de rechthebbende hiervoor te hebben en vrijwaart Wageningen UR voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

Wageningen UR behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) ingezonden bijdragen direct te verwijderen.