Achtergronden bij onze advertenties

CO2 als energiebron

De zoektocht naar alternatieve energie biedt soms ongedachte kansen. Milieutechnologen van Wageningen UR en topinstituut Wetsus ontdekten hoe ze elektriciteit kunnen opwekken door het enorme verschil in CO2-concentraties in rookgassen en buitenlucht te benutten.

Met het spanningsverschil dat met membranen wordt opgewekt, kunnen energiecentrales op betaalbare wijze zo’n 6 tot 10 procent meer stroom leveren. En zonder extra uitstoot van broeikasgassen. De onderzoekers willen nu bedrijven interesseren deze technologie marktrijp te maken. Wageningen UR draagt zo bij aan de kwaliteit van leven.

Als deze technologie wereldwijd wordt toegepast, kunnen de klimaatdoelen van Kyoto makkelijk gehaald worden.
Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie aan Wageningen University en directeur van Wetsus

Ionenstromen

De sectie Milieutechnologie van Wageningen University en Wetsus hebben al jaren ervaring met het opwekken van energie door zoet en zout water te mengen, zogenaamde Blue Energy. “Door het verschil in zoutconcentratie komen de ionen in beweging”, licht Cees Buisman toe. “Daar komt energie bij vrij.” Als het mengsel vervolgens tussen twee elektroden door wordt geleid – de één voorzien van een membraan dat positieve ionen doorlaat en de ander voorzien van een membraan dat negatieve ionen doorlaat – dan kan die energie worden omgezet in stroom. Membranen om negatief en positief geladen deeltjes uit gassen (zoals rookgas en buitenlucht) te filteren zijn er niet. Die gassen kunnen echter worden toegevoegd aan gedemineraliseerd water, dat vervolgens wel langs elektroden geleid kan worden.