Promotie

Foraging in the farrowing room: getting piglets to eat is bitter sweet

Samenvatting:

In dit proefschrift staat de voeropname van zogende biggen centraal in relatie tot de opvolgende speenovergang. Door een abrupte overgang in voer, sociale en fysieke omgeving op het moment van spenen ontstaat er stress en raakt de darm inclusief darmbacteriën uit balans. De resultaten van dit proefschrift hebben geleid tot nieuwe voerstrategieën die het welzijn en de productiviteit van biggen rondom spenen kunnen verbeteren. Dit werd behaald door de ontwikkeling van natuurlijk exploratie-, spel- en eetgedrag van biggen te stimuleren vanaf een jonge leeftijd. Voor een goede prestatie van biggen na het spenen is een geleidelijke overgang naar een dieet van vast voer belangrijk en lijken de huisvestingscondities vóór en na spenen op elkaar aan te moeten sluiten. Op basis van dit proefschrift kan worden gesteld dat biggen de mogelijkheid moeten krijgen om vanaf jonge leeftijd te foerageren en spelen, en deze mogelijkheid moeten behouden in de opgroeifases die volgen.

Lees ook: