Promotie

Host seeking behaviour of Anopheles mosquitoes in response to olfactory and visual cues

Promovendus ms. MM (Margaret Mendi) Njoroge
Promotor Willem prof.dr.ir. W (Willem) Takken
prof.dr.ir. JJA (Joop) van Loon
Copromotor Alexandra AF (Alexandra) Hiscox PhD
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Entomologie
Datum

wo 14 april 2021 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362