Promotie

Planning with Roots and Wings. Critical and constructive reflections on social learning in planning

Samenvatting:

Dit proefschrift geeft kritisch inzicht in hoe sociaal leren de planologie vorm helpt te geven. Sociaal leren wordt bekeken vanuit een psychologisch perspectief als het proces waardoor individuen en kleine groepen leren via interactie. Een belangrijk inzicht is dat actoren meer de neiging hebben te leren hoe ze kunnen behouden wat ze al weten dan hoe ze het kunnen veranderen. Sociaal leren leidt niet gemakkelijk tot meer duurzaamheid of sociale rechtvaardigheid. Deze manier van kijken naar sociaal leren toont aan hoe erkenning van de facetten van dit proces - waar ze ook toe leiden - helpt om de diepte van het al bekende te waarderen en te begrijpen, en om meer bewust te worden van de breedte van het nog onbekende. Sociaal leren kan planners - en de wereld als geheel – helpen zien dat zowel wortels als vleugels onderdeel van ons zijn, en dat ze even belangrijk zijn. Wortels geven historisch besef, diepgang en gefundeerde inzichten; vleugels geven verbeeldingskracht, breedte en verandering. Planologie heeft beide nodig.