Promotie

Reset the game: When the purpose of innovation is social value creation instead of maximizing profits

Promovendus Jilde J (Jilde) Garst PhD MSc
Promotor Onno prof.dr. SWF (Onno) Omta
dr. V (Vincent) Blok
Copromotor dr L Jansen
Organisatie Wageningen University, Business Management & Organisation
Datum

wo 5 februari 2020 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting:

In de strijd tegen overgewicht en dieet-gerelateerde ziekten (bijv. diabetes type 2 en cardiovasculaire ziekten) wordt de maatschappelijke druk op voedingsbedrijven om hun producten te herformuleren steeds groter. Voor deze gezonde productinnovatie moeten voedingsbedrijven omgaan met twee soorten conflicten: 1) in de maatschappij is er onenigheid over wat gezond is; 2) de gezondheidsnormen gaan niet altijd samen met andere productkenmerken, zoals smaak of prijs. Dit proefschrift bespreekt hoe motieven en capaciteiten van bedrijven invloed hebben op hoe bekwaam ze zijn in gezonde productinnovatie. Ten eerste moeten bedrijven niet alleen handelen naar instrumentele motieven (m.a.w. gezonde productinnovatie draagt bij aan de winstgevendheid van het bedrijf) maar ook naar morele motieven (m.a.w. gezonde productinnovatie draagt bij aan de volksgezondheid. Ten tweede laat ons onderzoek zien dat bedrijven bekwaam moeten zijn in a) het bepalen wat ‘gezondheid’ betekent voor hun producten, b) het consistent communiceren van gezondheidsnormen binnen hun organisatie, en c) het vragen om en verwerken van feedback op de voedingswaarde van hun producten van niet-commerciële partijen. Als laatste laat onze studie naar het gezondheidslogo ’t Vinkje zien dat het strenger maken van externe productcriteria zowel positieve en negatieve effecten had op de gezonde innovatie inspanningen van de deelnemende bedrijven.