Promotie

Welfare implications of prolonged cow-calf contact in dairy farming

Samenvatting

In de melkveehouderij is het gebruikelijk om het kalf binnen enkele uren na de geboorte van de koe te scheiden, een ingreep waarover vragen leven in de maatschappij voor wat betreft dierenwelzijn. Er is een toenemende belangstelling vanuit verschillende stakeholders voor alternatieve kalveropfoksystemen die langdurig koe-kalf contact mogelijk maken. Er is echter weinig bekend over hoe verschillende vormen van koe-kalf contact (d.w.z. gedeeltelijk of volledig contact) zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kalveropfok met betrekking tot dierenwelzijn. Bij gedeeltelijk contact zijn beperkte koe-kalf interacties mogelijk, terwijl volledig contact ook zogen toelaat. Dit proefschrift onderzocht de welzijnsimplicaties van verschillende vormen van koe-kalf contact in vergelijking met een opfoksysteem zonder langdurig koe-kalf contact. Volledig contact versterkte de motivatie van koeien om zich te herenigen met hun kalf en leidde tot meer uitingen van soorteigen gedrag, hoewel het negatieve gevolgen had voor de gezondheid van de kalveren en stress in kalveren veroorzaakte tijdens het spenen en scheiden in vergelijking met de andere opfoksystemen. Gedeeltelijk contact liet in beperkte mate het uiten van soorteigen gedrag toe en leek tegemoet te komen aan enkele nadelen van volledig contact qua gezondheid en stress rondom spenen.