Wageningen Ambassadors

De Wageningen Ambassadors zijn prominente alumni uit het bedrijfsleven of overheidsorganisaties die Wageningen een warm hart toedragen. Met de inzet van hun netwerk en financiële middelen willen zij een brug slaan tussen Wageningen en de samenleving.

Sinds 2003 hebben de Wageningen Ambassadors op vele manier bijgedragen. Individueel door het geven van een gastcollege, als spreker of deelnemer aan lezingen of workshops en als lid van een adviesorgaan, jury of klankbord. Daarnaast heeft de groep een bijdrage geleverd -financiëel of door inzet van tijd en netwerk- aan een aantal projecten.

Wat hebben de Wageningen Ambassadors tot nu toe bereikt?

Sinds 2004 hebben de Wageningen Ambassadors op vele manieren bijgedragen:

 • Sponsoring Wereldlezingen, een serie over actuele onderwerpen gehouden in Hotel de Wereld
 • Sponsoring van en deelname aan het European Food & Agribusiness Seminar (EFAS) in Rome, uitgevoerd in samenwerking met Harvard University
 • Themadag water voor scholieren, videoproductie
 • Klankbordgroep studentenwerving
 • Werkgroep leerstoel Wereldvoedselvraagstuk, benoeming (en financiering) van Hans Eenhoorn
 • Sponsoring schoolvoedingsprogramma SIGN in Ghana
 • Klankbordgroep corporate identity en Strategisch Plan Wageningen University & Research
 • Advies en betrokkenheid bij poging Wageningen Business Generator (WBG) te verzelfstandigen
 • Financieren alumniportretten t.b.v. studentenwerving
 • Individueel: gastcollege, spreker, adviesorgaan, jurylid, deelname workshop, klankbord
 • Advies en betrokkenheid bij ontwikkelen strategie relatiegerichte fondsenwerving
 • Ondersteuning van de Smaaklessen, een lesprogramma over gezonde voeding op basisscholen
 • Bijdrage en betrokkenheid bij het Jonge Helden Fonds, dat student-ondernemers steunt en begeleid.

De Wageningen Ambassadors zijn opgericht in 2003 door alumnus en voorzitter George Lubbe en onderhouden persoonlijk contact met De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research. Ze komen regelmatig bijeen in Hotel de Wereld in Wageningen.

Lid worden?

Kandidaat-leden worden in de regel voorgedragen door bestaande leden. Als ze werkzaam zijn in de private sector worden ze gevraagd een jaarlijkse donatie te doen van € 3000 aan het Fonds Wageningen Ambassadors. Voor leden uit de publieke sector en gepensioneerden is dat € 1500.

Als u geïnteresseerd bent in deelname kunt u contact opnemen met Delia de Vreeze.