Jan Karel Mak

Alumniverhaal

Jan Karel Mak

In de jaren ’70/’80 heb ik als student aan Wageningen University & Research een nuttige en plezierige tijd doorgebracht. In de tijd daarna heb ik ook de waarde onder- vonden van de goede academische opleiding die ik hier heb genoten: het vermogen tot kritische reflectie dat ik hier heb opgedaan en het durven verkennen van onbetreden paden. Ik draag graag iets bij – hoe bescheiden ook – aan het versterken van de maatschappelijke betekenis van mijn universiteit.
Jan Karel Mak, CEO en voorzitter RvB van Deerns groep BV, voorzitter Wageningen Universiteits Fonds

Jan Karel Mak (1957) studeerde in 1983 af in de toenmalige studierichting Milieuhygiëne aan Wageningen University & Research en trad direct als milieuadviseur in dienst bij het ingenieursbureau DHV (Amersfoort). Na een loopbaan van zeven jaar stapte hij over naar McKinsey & Company, waar hij gedurende vier jaar werkzaam was als management consultant en zich deels bezighield met de ontwikkeling van de Environment Practice aldaar. In 1995 trad hij toe tot de directie van het toenmalige Heidemij Advies bv (nu deel van Arcadis nv), een ingenieurs- bureau op terreinen als stedelijke ontwikkeling, verkeers-, milieu- en ruimtelijke vraagstukken, geo-informatie, grond- zaken en weginfrastructuur.

Deerns is een ingenieursbureau dat adviseert, ontwerpt en bouwmanagement verzorgt inzake de technische voorzieningen en verduurzaming van de gebouwde omgeving - kantoren, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, musea, luchthavens, laboratoria, cleanrooms, datacentra, enz. - met momenteel ruim 600 medewerkers in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Tot zijn nevenactiviteiten behoren het voorzitterschap van het Universiteitsfonds Wageningen ‘UFW’, advies- en toezicht op activiteiten bij enkele ondernemingen en bij Solidaridad, en zijn lidmaatschap van de adviesraad voor het milieuonderwijs van de Universiteit van Antwerpen. Daarnaast is hij investeerder in jonge hoog- technologische ondernemingen als BiosanaPharma.

Meer over de Wageningen Ambassadors

Terug naar het alumnioverzicht

Overzicht Wageningen Ambassadors