Alumniverhaal

Johan de Leeuw

Mijn motivatie om deel te nemen aan het platform van de Wageningen Ambassadors is dat ik graag iets wil terugdoen voor de positieve eigen ervaringen die ik tijdens de studie in Wageningen heb opgedaan. Die is belangrijk geweest voor mijn verdere ontwikkeling en het gevolg van het typisch eigene van de opleiding aan Wageningen University & Research. Juist het unieke ervan wil ik graag mee helpen te ontwikkelen en uit te dragen. Het is de combinatie van hoofd en hart, van denken en doen, van theorie en praktijk en van local en global, die Wageningen zo uniek maakt.
Johan de Leeuw, voorzitter CTGB, bestuurder, toezichthouder en adviseur

Na zijn studie is Johan de Leeuw werkzaam geweest als beleids- medewerker Ruimtelijke Ordening bij het Stadsgewest Tilburg en secretaris van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB). In 1986 werd hij benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor een periode van vijf en een half jaar. Hierna is hij werkzaam geweest als Directeur-Generaal bij het Ministerie van LNV en van de Voedsel- en Waren-autoriteit (VWA) en Inspecteur-Generaal van Verkeer en Waterstaat. Tot 1 september 2012 bekleedde hij de functie van Secretaris-Generaal van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Vervolgens was hij tot september 2016 werkzaam bij ABDTOPConsult.

Tegenwoordig is hij voorzitter bij CTGB, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, en bekleedt hij nevenfuncties onder andere in de gezondheidszorg, bij een woningcorporatie, in de ontwikkelingssamenwerking en bij Qlip B.V.

Wageningen Ambassadors

Overzicht Wageningen Ambassadors