Debatcyclus wereldwijd

Wageningen UR is een instelling die internationaal een grote impact heeft. De MSc en PhD afgestudeerden komen uit meer dan 120 landen. De onderwerpen waar we ons mee bezighouden zijn allemaal onderwerpen die een globale visie en aanpak vragen.

Het jubileumprogramma voor alumni in 2013 had ook een internationale component om internationale alumni een weerzien te bieden en hen inhoudelijk op de hoogte te brengen van nieuwe trends en ontwikkelingen. Het centrale thema was Wereldvoedselproblematiek en/of Voedselzekerheid.

Er werden inhoudelijke lezingen georganiseerd in een aantal landen die belangrijk zijn voor Wageningen UR, waar veel alumni wonen en werken. Onderdeel van het programma waren debatten met de aanwezige alumni over het besproken onderwerp, gevolgd door een social event.

Hieronder vindt u een overzicht van de bijeenkomsten in het buitenland die onderdeel waren van de Wereldwijde Debatcyclus.