Debatten in Nederland

Jaarlijks vinden er acht regionale alumnibijeenkomsten plaats in het Noorden en Oosten van het land, in de regio Utrecht en in Regio Den Haag. In het jubilieumjaar speelden maatschappelijk debat tijdens deze alumnibijeenkomsten een belangrijke rol.

Alumni komen met regelmaat maatschappelijke discussies in hun werk tegen en voelen zich nauw betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Hier wilden wij in het jubileumjaar extra aandacht aan geven door vier regionale bijeenkomsten te benutten voor een debatcyclus in Nederland met als thema “Wereldvoedselproblematiek”.

Het voorstel was om daar de jaargetijden voor te gebruiken. Jaargetijden passen goed bij het domein gezonde voeding en leefomgeving en we hebben voor ieder seizoen voor een specifiek domein een inhoudelijk debat georganiseerd (in de regio of in Wageningen). Topwetenschappers en experts uit het bedrijfsleven gaven inzichten in de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Zij gingen het debat aan over deze vraagstukken en de betekenis voor de maatschappelijke rol van Wageningen UR.