KLV Wageningen Alumni Network

KLV Wageningen Alumni Network is de naam van de alumnivereniging van Wageningen University & Research (WUR). De vereniging is opgericht in 1886 en biedt een netwerk voor Wageningse afgestudeerden en voor andere professionals met een affiniteit voor Wageningen.

Het bestuur van KLV treft op dit moment de laatste voorbereidingen voor het opheffen van de vereniging KLV in september 2020.

Sinds vele jaren ziet KLV haar ledenaantallen en inkomsten dalen. Tegelijkertijd voert WUR sinds 10 jaar een volwaardig alumnibeleid voor alle alumni waaraan KLV voor de meeste leden weinig toevoegt. Het bestuur heeft met instemming van de ALV voorstellen uitgewerkt om alles zorgvuldig af te ronden en de betrokkenheid en wensen van leden te borgen.

Het programma van KLV gaat tot opheffing gewoon door.
Bekijk hier de actuele evenementenkalender.

Voor al uw vragen over de opheffing van KLV en het traject dat daaraan voorafging, kunt u kijken bij:

>>Veelgestelde vragen (rechts)
>>de tijdlijn van Herijking KLV2020 en de voorafgaande periode
>>de video (rechts).