Studiekringen en Netwerken

Binnen het Wageningse alumninetwerk opereren diverse zelfstandige studiekringen en netwerken van professionals uit de wetenschap en de praktijk. Tot en met 2020 doen ze dit onder de vlag van KLV Wageningen Alumni Network. Elke studiekring of netwerk organiseert zich rondom een bepaald thema binnen het vakgebied van Wageningen University & Research. Ze organiseren lezingen, excursies en netwerkbijeenkomsten en behartigen de belangen van hun vakgebied. Hieronder vindt u een overzicht van alle studiekringen en netwerken.