Netwerk Land en Water (NLW)

Netwerk Land & Water organiseert studiebijeenkomsten en excursies en het stimuleert het debat over actuele ruimtelijke ontwikkelingen. Netwerk Land & Water is een netwerk dat sinds 1951 opereert als een vereniging, inmiddels met ruim 300 leden. De meeste van hen hebben een opleiding aan Wageningen Universiteit gevolgd binnen de Omgevingswetenschappen. Een groot deel van onze leden is werkzaam bij adviesbureaus, waterschappen, andere overheden of kennisinstellingen als hydroloog, planoloog, landschapsarchitect, als (beleids)adviseur grondzaken, of als (beleids) adviseur natuurbeheer.

Kijk hier voor de agenda van NLW.

Webinar Omgevingswet
- 18 februari 2021
Het Netwerk Land en Water organiseert i.s.m. Groen Kennisnet en het Nieuwe Netwerk een informatief webinar over de Omgevingswet. Dit webinar vindt plaats op donderdag 18 februari 2021 om 19.30 in het kader van de Duurzame Donderdag van het Nieuwe Netwerk. Het webinar wordt verzorgd door Aart Karssen. Deelname is gratis.
Aanmelding is nodig in verband met toezending van de link naar de bijeenkomst.