Nieuwe Netwerk

Het Nieuwe Netwerk is een breed dynamisch netwerk van professionals over de volle breedte van de ‘Wageningse’ vakgebieden, duurzaamheid, voedsel en groen, dwars door bestaande organisaties heen. We willen elkaar inspireren en ondersteunen in het werken aan een duurzame samenleving. Dat doen we in tijdelijke en langlopende themagroepen en zwermen, waarbij we discipline overstijgend handelingsperspectief ontwikkelen. Dat doen we online en offline.

Aankomende evenementen


Bekijk hier de kalender