Wageningen Ambassadors

De Wageningen Ambassadors zijn alumni van Wageningen University en stuk voor stuk kopstukken uit het bedrijfsleven en de overheid, die Wageningen een warm hart toedragen. Met de inzet van hun netwerk, ervaring en financiële middelen willen zij een brug slaan tussen Wageningen University & Research en de samenleving.

De Wageningen Ambassadors zijn opgericht in 2003. Initiatiefnemer en voorzitter is alumnus George Lubbe, die meteen een luisterend oor vond bij de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, Aalt Dijkhuizen, voor zijn idee om de band tussen Wageningen University & Research en haar meest invloedrijke alumni in Nederland aan te halen. Sindsdien is de groep gegroeid van 12 leden van het eerste uur naar 43 leden nu en is de voltallige Raad van Bestuur erbij betrokken. Het platform heeft op verschillende manieren bijgedragen aan de groei en bloei van WUR.

Peter Reinders is de voorzitter en Gerda Feunekes is vice voorzitter.

Missie en doelstelling platform

De Wageningen Ambassadors zijn allen afgestudeerd aan Wageningen University & Research en zijn leiders in het bedrijfsleven en de (semi)overheid, die WUR een warm hart toedragen. Het doel van de Wageningen Ambassadors om bij te dragen aan de groei en bloei van WUR op strategische onderwerpen is nog steeds actueel.

Met de inzet van hun netwerk, ervaring en financiële middelen willen de Wageningen Ambassadors een brug slaan tussen WUR en de samenleving. Het Ambassadors platform fungeert vooral als katalysator van vernieuwingsprocessen. De leden ontmoeten elkaar twee keer per jaar in een besloten bijeenkomst in Hotel de Wereld in Wageningen.

De aard, omvang en samenstelling van de Wageningen Ambassadors is zodanig dat er maximaal 50 leden zijn. Er wordt gestreefd naar een betere afspiegeling van WUR door o.a. meer jonge en vrouwelijke alumni aan te trekken. De Wageningen Ambassadors willen allen graag hun kennis en ervaring actief inzetten voor WUR. Kandidaat-Wageningen Ambassadors worden ‘in klein comité’ beoordeeld. Als belangstellend lid kan men vervolgens een bijeenkomst bijwonen en nadien beslissen of men lid wordt.

Onderwerpen die Ambassadors ondersteunen

Het platform draagt bij aan onderwerpen die voor Wageningen University & Research relevant, actueel en urgent zijn. De leden bepalen zelf welke projecten zij opstarten c.q. ondersteunen. Zij zetten daarvoor hun netwerk in, stellen tijd beschikbaar en creëren de benodigde financiële ruimte om projecten op te starten.

Jaarlijks wordt er per lid minimaal €1.500 gegeven.

Onderwerpen die in aanmerking komen voor steun (in tijd of geld):
• steunen strategische keuzes van WUR
• zijn toekomstgericht
• hebben een toegevoegde waarde en werken reputatie verhogend voor WUR
• doen een beroep op inhoudelijke bijdrage en betrokkenheid van de Ambassadors
• vormen een schakel tussen studie en loopbaan
• leiden tot maatschappelijke impact voor de samenleving
• leiden tot grote aantrekkingskracht voor scholieren.

Aan ieder onderwerp verbinden één of meer Ambassadors zich en tezamen met een contactpersoon binnen WUR wordt het project begeleid.

Aan welke projecten hebben de Wageningen Ambassadors bijgedragen?

• 100 jaar Wageningen: Bijdragen aan programmering van 100 jaar WUR in 2018
• Branding Wageningen University & Research: WUR positioneren als topinstituut
• Executive Education: Ontwikkeling van Case Studies voor executive education
• GreenField Cities: Ontwikkeling duurzame stedelijke ontwikkeling met en door vluchtelingen in regio van herkomst
• Mentorshipprogramma MSc Honours studenten: Bijdragen aan ontwikkeling van de leadership track
Wereldlezingen: 5 x per jaar organisatie van een dialoog rondom maatschappelijk relevante onderwerpen
• Aalt Dijkhuizen Fonds: Beurzen voor talentvolle jonge onderzoekers voor verdieping in hightech kennis
• Africa Agribusiness Academy: Ontwikkelen van zelfstandige Academy die MKB ondernemers in de agrofoodsector stimuleert om te groeien.

Wageningen Ambassador worden

Kandidaten worden in de regel voorgedragen door de zittende Wageningen Ambassadors. Als ze werkzaam zijn in de private sector worden ze gevraagd een jaarlijkse donatie te doen van €3.000 aan het Fonds Wageningen Ambassadors. Voor kandidaten uit de publieke sector en gepensioneerden is dat €1.500.

Als u geïnteresseerd bent in deelname kunt u contact opnemen met Delia de Vreeze.