Alumniverhaal

Arjen Bosch

Geweldig hoe deze ‘kleine’ universiteit zich al decennia handhaaft aan de wereldtop en haar positie steeds verder versterkt. Het is een eer om als Ambassador aan deze Wageningse beweging bij te mogen dragen.
Arjen Bosch, Directeur de Laar BV.

Arjen Bosch studeerde in 1984 af als “bosbouwer”. Na zijn studie ging hij in Wageningen aan de slag als onderzoeker en docent ‘bosbescherming’. Daarna werkte hij voor Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, om vervolgens in 2004 de functie van directeur Water en Scheepvaart te aanvaarden bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Als net afgestudeerde ingenieur, vond Arjen bosbouw één van de duurzaamste vormen van grondstofproductie. Maar als dat zo is, waarom legt Nederland dan zo weinig bos aan? Gaandeweg ontdekte hij het belang van maatschappelijke betrokkenheid, en dat beleidsvorming daar vaak op strandt. Deze weerstand zie je ook bij natuur, landschap, schoon water, windenergie en ga zo maar door. Meestal kiest de initiatiefnemer – die meent voor een goede zaak te staan – een veel te eenzijdig maatschappelijk proces en creëert daarmee zijn eigen weerstand. Kortom, kennis en overtuiging alleen leidt lang niet altijd tot resultaat. Door een passend maatschappelijk proces te kiezen, komen kennis en passie veel beter tot zijn recht.

Uiteindelijk gaf dit inzicht – na 25 jaar werken bij de overheid – de aanzet om in 2008 een eigen onderneming op te richten, dat bedrijven, belangenorganisaties en (semi)overheden ondersteunt op het gebied van ruimte en groen en de daarbij behorende (beleids)beslissingen. Op 1 januari 2012 vormde hij met zijn broer Martin, die als directeur Stadsontwikkeling voor Alkmaar actief was, het strategisch adviesbureau ‘de Laar’. Daarmee breidde hij de competenties uit met economische zaken, vastgoed- en bedrijfsontwikkeling.

Wageningen Ambassadors

Wageningen Ambassadors Ledenlijst