Ondersteunen van promovendi en jonge onderzoekers met het LEB Fonds

Het LEB Fonds stimuleert milieuwetenschappen en ontwikkelingen in de landbouw door activiteiten van promovendi en jonge onderzoekers te financieren aan Wageningen University and Research.

Op 15 juni 1918 werd de Stichting ‘Fonds Landbouw Export Bureau 1916-1918’ opgericht, met als doel ‘de bevordering van de landbouwwetenschap en aanverwante handelswetenschap in haar gehele omvang’.

De afgelopen jaren honoreerde het LEB-fonds gemiddeld zestig aanvragen per jaar, die variëren van reisaanvragen voor congressen tot het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten of cursussen in Nederland. Dit draagt substantieel bij aan de vorming en internationale ‘exposure’ van onze jonge wetenschappers.

Voorbeelden van ondersteunde activiteiten

 • presentatie op een internationaal congres
 • studiereizen door groepen AIO's
 • specialistische training in het buitenland

Voor wie is het Fonds bedoeld?

 • promovendi van WUR
 • jonge onderzoekers zonder vast werkverband en verbonden aan WUR
 • buitenlandse onderzoekers aan WUR, afkomstig uit ontwikkelingslanden met beperkte financiële ondersteuning

Ervaring van een promovendus

Tijdens de International Conference on Innovations in Extension and Advisory Services mocht Ir. Soutrik Basu zijn paper presenteren. Soutrik is PhD Researcher Critical Technology Construction bij WUR. De International conference vond in Nairobi, Kenia, van 15 tot en met 18 november 2011 plaats.

'Dat ik tijdens dit internationale platform mijn onderzoek mocht delen, gaf mij een immens gevoel van erkenning voor mijn werk. Daarnaast heb ik tijdens de conferentie vele excellente wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers, journalisten en NGO-medewerkers mogen ontmoeten, die aan soortgelijke onderwerpen werken. Deze ontmoetingen zal ik mijn leven lang bij mij dragen'.

'Mijn presentatie was een boeiende ervaring: mensen stelde kritische vragen, maar gaven ook blijk van hun waardering. Dit zorgde bij mij voor nog meer motivatie om nog beter onderzoek in de toekomst te doen. Tot slot kreeg ik de kans om Keniaanse dorpen te bezoeken. Dit gaf zeker een extra dimensie aan de hele ervaring'.

'Ik ben het LEB Fonds erg dankbaar voor haar steun. Ik weet uit eigen ervaring dat de inspanning van het LEB fonds een enorme impuls aan jonge onderzoekers geeft om hun onderzoek te presenteren op internationale schaal. Deze prachtige ervaring, het bijwonen van en deelnemen aan de congres, zou zonder de bijdrage van het LEB fonds niet mogelijk zijn geweest'.

Tijdens het gala diner. Tweede van links is ir. Soutrik Basu
Tijdens het gala diner. Tweede van links is ir. Soutrik Basu

90 jaar Fonds Landbouw Export Bureau

In 2008 vierde het LEB-fonds zijn negentigste verjaardag. Het bestuur van het fonds wilde dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dit boekje, waarin journalist Leo Klep de woelige en interessante geschiedenis van het LEB-fonds beschrijft.

Bestuur

Bestuursleden worden voor vijf jaar benoemd.

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • prof.dr.ir. Ivonne Rietjen, voorzitter
 • prof.dr. Wim Heijman, penningmeester/secretaris:

Overige leden:

 • prof.dr. Marcel Dicke
 • prof.dr. ir. Imke de Boer
 • prof.dr.ir. Remko Uijlenhoet

Gevolmachtigde: mr. Loek Burm

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.

Jaarrekening, begroting en beleidsplan

In 2014 zijn er 60 aanvragen binnengekomen, waarvan er drie zijn afgewezen. Het leeuwendeel van de aanvragers valt in categorie A. In totaal is er bijna €60.000 aan subsidies toegekend.

Contact

Postadres

LEB Fonds
p.a. Postbus 9101
6700 HB Wageningen

KvK-nummer: 41047922