Bram Steiner Fonds

De Stichting Bram Steiner Foundation for Soiless Culture, publiekelijk bekend staand onder de naam Bram Steiner Fonds, zet zich in voor de bevordering van de kennisontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van de plantenvoeding en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht haar doel te bereiken door het initiëren en sponsoren van publicaties op bovengenoemd terrein.

Bestuur

Het bestuur van het Bram Steiner Fonds bestaat uit:
prof. Dr. W(im) M.F. Jongen – voorzitter
drs. P(aul) den Besten – secretaris/penningmeester
ing. E(rik) A. van Os.

N.B. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Kerngegevens en financieel overzicht

Contact

Paul den Besten (secretaris)
Bennekomseweg 146
6704 AK Wageningen
pauldenbesten@gmail.com
0612047378