Steun het Fonds Biologische Plantenveredeling

Het Fonds Biologische Plantenveredeling richt zich op financiële ondersteuning van de buitengewone leerstoel Biologische Plantenveredeling aan Wageningen University.

Wat doet het fonds?

Vanuit het fonds wordt de aanstelling van een bijzonder hoogleraar gefinancierd. Daarnaast is het mogelijk onderzoeksprojecten in het kader van de leeropdracht te steunen.

De impact van uw gift

Dankzij uw gift kunnen jonge onderzoekers, zoals Erica Renaud en Jingsong Li, hun proefschrift verdedigen.

De promotie van Erica Renaud heeft op 2 juli 2014 met goed gevolg plaatsgevonden. Voor haar proefschrift 'Breeding and regulatory opportunities and constraints for developing broccoli cultivars adapted to organic agriculture' kreeg zij de beoordeling 'goed' en voor haar verdediging 'uitstekend'.

Jingsong is de eerste promovenda van de leerstoelgroep die op 29 mei 2012 in Wageningen promoveerde. Haar proefschrift ‘Inducing multi-level institutional change through particpatory plant breeding in southwest China’ werd door de commissie als goed beoordeeld en haar verdediging als uitstekend. Vier van de vijf hoofdstukken van haar proefschrift zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Download hieronder de proefschriften.

Proefschriften Erica Renaud en Jingsong Li (downloads)

Onderzoeksthema's en promovendi

Voor de veredeling is biologische landbouw een nieuw terrein. Het accent van de onderzoeksthema’s ligt op de uitdagingen die het biologische en low-input bodem- en bemestingsregime aan rassen stelt, zoals aanpassing aan lage stikstofgift (N-efficiëntie), beter wortelstelsel, en wat de meerwaarde van selecteren onder een biologisch teelt is.

"Maar ook institutionele aspecten zijn belangrijk bij dit onderwerp", zegt promotor prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren hierover. "Ik ga ervan uit dat de onderwerpen die biologische landbouw hoog op de agenda heeft staan vroeg of laat ook van belang zijn voor een gangbare landbouw die verder wil verduurzamen".

Er zijn acht promovendi werkzaam bij deze leerstoel. In 2014 zullen drie promovendi afronden en promoveren: 1) over tarwe en uienrassen aangepast aan biologische landbouw, 2) over betere beworteling voor robuuste slarassen (en 3) over broccoli en de kansen voor rassen die beter presteren en betere kwaliteit geven voor de consument.

Begin 2013 is ook een nieuwe promovenda begonnen met een onderwerp rond resistentiemanagement van phytophthora bij aardappel.

De leeropdracht van de leerstoel Biologische Plantenveredeling

De leerstoel Biologische Plantenveredeling heeft als leeropdracht het ontwikkelen van concepten en strategieën voor biologische plantenveredeling en productie van uitgangs-materiaal.

Daarbij wil de leerstoelgroep met publicaties en proefschriften laten zien dat biologische plantenveredeling innovatief en voldoende wetenschappelijke output levert en daarmee een wetenschappelijk vakgebied waard is. Daarnaast wil de leerstoelgroep middels bijdrage aan het onderwijs MSc studenten aantrekken. Jaarlijks loopt de master-cursus Organic Plant Breeding & Seed Production.

Curatorium

  • Prof. R.G.F. Visser, Hoogleraar en hoofd Wageningen UR Plant Breedin
  • Prof E. Jacobsen, emeritus hoogleraar Plantenveredeling
  • Ir. J. Velema, veredelaar, Vitalis Biologische Zaden B.V