Ondersteun onderzoek naar voedselzekerheid met het Food Security Fund

Het doel van de Food Security Fund is een bijdrage leveren aan wereldwijde voedselzekerheid. Het staat vast dat de vraag naar voedsel de komende decennia substantieel zal toenemen. De meningen verschillen over hoe het beste aan deze vraag kan worden voldaan. Het Food Security Fund steunt onderzoek waarbij objectieve gegevens verzameld worden die kunnen bijdragen aan deze discussie.