Draag bij aan onderzoek naar virologie met het Rob Goldbach Fonds

Het Rob Goldbach Fonds heeft als doel de Wageningse virologie in brede zin te bevorderen en uit te dragen, als bijdrage om virusziekten van planten en dieren te voorkomen en te bestrijden.

Wat is de impact van uw gift?

Wageningen is de bakermat van de Virologie. Het vakgebied floreert hier al 125 jaar. Vele studenten, promovendi, (gast)medewerkers en bezoekers uit binnen- en buitenland hebben bijgedragen tot de faam van de ‘Wageningse Virologie’.

Dankzij uw gift kan het fonds onderzoekers, studenten en (gast)medewerkers financieel steunen wanneer zij een studiereis willen maken, een beurs of congres willen bezoeken of een bijzondere wetenschappelijke onderzoek- en onderwijsactiviteiten van de leerstoel Virologie van Wageningen University & Research uitvoeren.

Daarnaast maakt uw bijdrage aan het fonds het voor de leerstoelgroep mogelijk om seminars te organiseren omtrent dit onderwerp. Een voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse Rob Goldbach Memorial Lecture.

Stageverslag van Savanne Holster (Hong Kong)

Foto: Resource, juni 2014
Foto: Resource, juni 2014

Tijdens haar bachelor Biotechnologie heeft Savanne Holster haar afstudeervak bij de leerstoelgroep Virologie gedaan in samenwerking met Prof. Dr. Waye uit Hong Kong. In dit project hebben zij genen die gerelateerd zijn aan dyslexie tot expressie gebracht in cellen van insecten. Dat deden zij door gebruik te maken van het Baculovirus Expressie Systeem, een techniek waarin de leerstoelgroep virologie van Wageningen University  in gespecialiseerd is. Vervolgens zijn studenten bezig geweest om deze aan dyslexie gerelateerde genen tot expressie te brengen in humane cellen. In Hong Kong heeft men de beschikking over humane neuronen. Daarin kunnen de aan dyslexie gerelateerde genen tot expressie gebracht worden.

In november 2013 is Savanne naar de Chinese University of Hong Kong vertrokken voor haar stage. Zij heeft de behandelde cellen, gemaakt door voormalige studenten in Wageningen, meegenomen naar Hong Kong. Het was haar taak om te analyseren wat deze overexpressie tot gevolg heeft voor de mobiliteit van de humane cellen. Hoe zij dit bijzondere avontuur in Hong Kong heeft ervaren, kunt u lezen in dit interview in de Resource: 'De wereld hoeft niet groter te zijn dan Hong Kong'

Waarom het Rob Goldbach Fonds?

Rob_Goldbach150200.jpg

Prof. Rob Goldbach was een boegbeeld van de Nederlandse virologie en heeft ook zeer veel betekend voor de Wageningse virologie. Hij was hoogleraar Virologie aan Wageningen University & Research van 1986 tot zijn overlijden in 2009. Hij was zeer betrokken bij studenten en promovendi en stimuleerde hen om in een internationale setting een fundamentele bijdrage te leveren aan het oplossen van virologische problemen.

Het fonds is in 2010 opgericht door zijn echtgenote Evelien Goldbach: 'Rob stond nog midden in zijn carrière toen hij overleed. Zijn enthousiasme in ere houden is mijn drijfveer om dit fonds op te richten.'

Leden van het curatorium

  • Prof. Dr. Just M. Vlak
    Laboratory of Virology, Wageningen University & Research
  • Drs. Onno Goldbach
  • Dr.ir. Jan W.M. van Lent
    Laboratory of Virology, Wageningen University & Research

Rob Goldbach Lezing 2018

De vierde Rob Goldbach Virology Lecture wordt gehouden op donderdag 8 november 2018 in Wageningen door Professor Dr Michael R. Strand van University of Georgia, Athens

Titel van de lezing: Evolution, function and endogenization: Lessons learned from virus associations with parasitic insects

Rob Goldbach Lezing 2016

Rob Goldbach Lezing 2014

Op 5 november 2014 heeft de Rob Goldbach Virology Lecture plaatsgevonden. De Lecture is één van de activiteiten van het Rob Goldbach Fonds.

De titel van de lezing was 'Plant virus Ecology and Evolution: Pathogens and mutualists'. De lezing werd gegeven door Prof. Marilyn Roossinck, Professor of Plant Pathology and Environmental Microbiology and Biology bij Penn State.

Bekijk hier de PowerPoint-presentatie van de lezing.

Informatie voor aanvragers