Steun studenten uit ontwikkelingslanden met het Anne van den Ban Fonds

Het Anne van den Ban Fonds stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in staat een opleiding aan Wageningen University & Research te volgen door het uitgeven van studiebeurzen. Na hun afstuderen dragen zij bij aan de duurzame ontwikkeling van hun land.


De impact van uw gift

Dankzij uw gift spelen bekwame en gemotiveerde lokale deskundigen in ontwikkelingslanden straks een leidende rol bij het oplossen van structurele problemen in de landbouwproductie, de plattelandsontwikkeling en het milieu van hun land.

Uw gift betekent veel voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden. Een voorbeeld van één van hen is Morgan. In onderstaande video vertelt hij u graag wat het Anne van den Ban Fonds voor hem heeft betekend.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Waarom het Anne van den Ban Fonds?

Het Anne van den Ban Fonds is in 1992 opgericht door twee Wageningse alumni en vernoemd naar Dr. ir. Anne van den Ban. Hij is voormalig hoogleraar Voorlichtingskunde aan Wageningen University.

Dr. ir. Anne van den Ban: ‘Eén van de Millenium Development Goals van de VN is om het aantal mensen dat moet leven van minder dan één dollar per dag te halveren. Gebrek aan kennis is één van de oorzaken van armoede. Kennis is een onontbeerlijke factor om uit het slop te raken. Ik besloot daar wat aan te doen. In Wageningen leren ze, met behulp van kennis en inzicht, zelfstandig nieuwe oplossingen te bedenken voor de ontwikkeling van hun land.'

'Ik besloot in 1992 zelf het benodigde geld te betalen om een student de mogelijkheid te geven in het buitenland kennis op te doen. Uit dit idee is het Anne van den Ban Fonds ontstaan.’

Ervaringen van oud-studenten

Peter Msimuko (Zambia, Plant Sciences)

Peter studeerde in 2009 af in de Plant Sciences en won de Rijk Zwaan Award voor zijn afstudeerscriptie. Na zijn afstuderen kreeg hij een baan bij het Agricultural Training Centre in Lusaka als “Extension Coordinator”.

“Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van korte cursussen voor kleine boeren, leraren en andere NGO’s. Daarnaast doe ik onderzoek in het veld en op het trainingscentrum. Het belangrijkste doel van mijn werk is het verbeteren van de voedselzekerheid en het inkomen van boeren door duurzame landbouwmethoden.” Met zijn nieuwe baan maakt hij zijn dromen waar.

Peter ontving via het Anne van den Ban Fonds een deelbeurs van de Nunhems Foundation.

Fred Wamalwa (Kenia, BSc landbouw)

Fred Wamalwa was na zijn BSc landbouw in Kenia docent, maar wilde op een andere manier bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw in zijn streek. Hij werd veldcoördinator voor een NGO die microkrediet gaf aan boeren in irrigatieprojecten. Dankzij de MSc Management of Agricultural Knowledge Systems (MAKS) in Wageningen leerde hij veel over community development.

‘Zonder een beurs van het Anne van den Ban Fonds had ik de studie niet kunnen financieren. De beurzen zijn iets minder hoog dan die van sommige andere studenten, maar dat vind ik juist goed. Daardoor kunnen er meer mensen een beurs krijgen. Anne van den Ban hield persoonlijk contact met ons.’

Na zijn opleiding bracht hij het geleerde in de praktijk in Kenia. ‘In de opleiding leerde ik alle vormen van kennis waarderen en de rol van de experts en die van boeren te plaatsen. Ik leerde hoe je een gemeenschap kunt betrekken bij projecten. En je leert alles over projectmanagement en flexibel werken, zowel met beleidsmakers als met boeren. Wat voorheen ingewikkeld leek, bleek na MAKS eenvoudig’.

Door zijn nieuwe kennis kon hij zich gaan inzetten voor grotere projecten. Hij is tevreden over de bijdrage die hij nu kan leveren aan de ontwikkeling van zijn land.

‘Ik solliciteerde op een baan als regionaal manager voor de Community Development Trust Fund. Die organisatie financiert gemeenschapsprojecten voor het bouwen van wegen, bruggen en waterprojecten en onderwijs en gezondheidszorg, met geld van de EU. Ik identificeer projecten, plan en implementeer ze en doe de evaluatie ervan. Maar de mensen op het lokale niveau doen het eigenlijke werk. Belangrijk is daarom dat de gemeenschappen van boeren goed georganiseerd worden. Dat is mijn werk. Ik merk dat mijn werk nuttig is en dat mensen er echt beter van worden. Voor mij is het een geweldige baan. Het Anne van den Ban Fonds heeft mijn leven en dat van de mensen in mijn gemeenschap veranderd.’

Het verhaal van twee donateurs

In 2008 wilden Henk van Oosten en Tineke Snoek een grote schenking doen aan een maatschappelijk doel. Ze kozen voor het Anne van den Ban Fonds. ‘We hebben gezocht naar fondsen die niet al te groot zijn en waar niet veel aan de strijkstok blijft hangen. We willen studenten stimuleren, want investeren in mensen is het meest duurzaam, dan heb je de grootste kans dat er iets goeds gebeurt. Studenten van over de hele wereld worden door het fonds geholpen. Na hun opleiding gaan ze terug naar hun eigen land en dragen daar bij aan ontwikkelingen.’

De twee leerden elkaar kennen tijdens hun studententijd in Wageningen. Zij studeerde landschapsarchitectuur en planologie en hij tuinbouwplantenteelt. ‘De wereldbevolking neemt alsmaar toe, en al die mensen moet je kunnen voeden. Met name in de voedselproductie is Wageningen UR sterk en heeft het een groot internationaal netwerk.’

‘Het mooie aan het Anne van den Ban Fonds is dat het kleinschalig en transparant is. Je kunt bijvoorbeeld aan bepaalde personen doneren. Wij hebben dat niet gedaan. We hebben het aan de deskundigheid van het bestuur van het Anne van den Ban Fonds overgelaten. Los van de transparantie, lijkt de aanpak ons erg effectief.’

‘In 2008 verdubbelde Wageningen University & Research alle schenkingen omdat Professor van den Ban in dat jaar tachtig werd. Wij vonden dat een erg leuk initiatief en wij hebben onze gift toen ook verdubbeld. Wij hebben bij notariële akte een bedrag vastgelegd voor vijf jaar. Op die manier is een schenking maximaal aftrekbaar van de belasting.’

Anne van den Ban Fonds in cijfers

In de zomer van 2015 heeft de 250ste student steun uit het Anne van den Ban Fonds toegewezen gekregen. Inmiddels (augustus 2017) zijn er al 268 studenten ondersteund door dit fonds. Verwachting is dat het aantal beursaanvragen in de komende jaren sterk toeneemt omdat het aantal buitenlandse studenten aan Wageningen University groeit.

Resultaten van 1992 tot en met 2010

Donaties 1,5 miljoen euro

Aantal studenten:
- (bijna) volledige beurs 76
- aanvullende ondersteuning 122

Studenten uit:
- Azië 54 %
- Afrika 40 %
- Zuid Amerika & Oost Europa 6 %

Vrouwelijke studenten 40 %

Bestuur

Het bestuur selecteert tweemaal per jaar studenten, na advies van studiecoördinatoren en alumni die werken in ontwikkelingslanden. De studenten krijgen een volledige of gedeeltelijke financiering voor een MSc opleiding aan Wageningen University.

  • Prof. dr. ir. Pim Brascamp (voorzitter)
  • Ir. G Naber (secretaris)
  • Mw. Ypie Blauw (secretaris studentenzaken)
  • Dr. ir. Willem Hoogmoed (penningmeester/donateurs)
  • Dr. Anja Kuipers

Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding. Het bestuur wordt structureel ondersteund door een medewerker van het University Fund Wageningen op het gebied van fondsenwerving en externe communicatie.

Jaarverslagen en beleidsplan

Contact

Postadres

Stichting Anne van den Ban Fonds p.a. Postbus 9101 6700 HB Wageningen

Bezoekadres en routebeschrijving

U kunt ons bezoeken op de volgende locatie: Atlas, gebouwnummer 104.

Bankgegevens

IBAN: NL62ABNA0447524658 ten name van UFW- Anne van den Ban Fonds te Wageningen BIC/Swiftcode: ABNANL2a Kvk: 1 051 464 Fiscaal nummer: 8161.41.599

Overlijdensbericht Anne van den Ban

Prof. Anne van den Ban, stichter van de voorlichtingskunde in Wageningen, is zaterdag 7 mei op 88 jarige leeftijd overleden. De familie heeft dit bekendgemaak.

GA--20100330-ND7_7287.jpg

Lees hier het in memoriam bericht

Informatie voor aanvragers