Maak studentenactiviteiten met een internationaal karakter mogelijk

Door de stimuleringsregeling wordt geld beschikbaar gemaakt voor studentenactiviteiten met een internationaal karakter.

De impact van uw gift

Dankzij uw gift kan integratie en samenwerking tussen internationale en nationale studenten gerealiseerd worden. Door de stimuleringsregeling kunnen studenten bijvoorbeeld een studiereis naar het buitenland maken en zo internationale ervaring en contacten opdoen.

Activiteiten

De stimuleringsregeling ondersteunt in activiteiten die niet onder de gewone regelingen van de universiteit vallen en een éénmalig karakter hebben, bijvoorbeeld:

  • Buitenlandse studiereizen
  • Bijzondere uitwisselingsprojecten
  • Presentaties op (inter)nationale congressen
  • Het organiseren van een congres of symposium
  • Overige activiteiten die vallen binnen de richtlijnen van de stimuleringsregeling

Informatie voor aanvragers