Steun talentontwikkeling van studenten

Door de stimuleringsregeling werd geld beschikbaar gemaakt voor studentenactiviteiten met een internationaal karakter. Het hoofddoel van de subsidieregeling was het stimuleren van internationale activiteiten in Nederland en daarbuiten, het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen studenten en het stimuleren van onderlinge contacten tussen Nederlandse en buitenlandse studenten.
University Fund Wageningen (UFW) heeft sinds de oprichting van de stimuleringsregeling de universiteit verder zien internationaliseren, daarom heeft UFW besloten om andere doelen te ondersteunen.

Talentontwikkeling

University Fund Wageningen heeft besloten om meer bij te dragen aan talentontwikkeling van studenten, de Student Challenge is hier een voorbeeld van. De Student Challenge is recent toegevoegd aan het onderwijssysteem omdat het nieuwe mogelijkheden voor leren en persoonlijke ontwikkeling biedt buiten het reguliere curriculum.

Naast de Student Challenge is er na een pilot in 2016 een nieuw Business Skills Programme (BSP) begonnen. Het BSP is een serie workshops die tot doel heeft om studentenbesturen van diverse Wageningse studentenverenigingen meer inzicht te geven in onderwerpen die in hun studie onderbelicht zijn. Deze zogenaamde soft skills zijn echter wel relevant tijdens een bestuursjaar en voor een succesvolle loopbaan. Door de heroriëntatie zorgen wij ervoor dat wij relevante programma’s kunnen blijven bieden voor de studenten.

Wij kijken ernaar uit om dit met u samen te kunnen verwezenlijken.

Testimonials