Geef talentvolle, jonge onderzoekers toegang tot de nieuwste kennis en technologieën met het Aalt Dijkhuizen Fonds

Het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds verstrekt beurzen aan talentvolle MSc- en PhD-studenten en postdoc-onderzoekers verbonden aan Wageningen University & Research, die naar een topinstelling willen in het buitenland om daar nieuwe, hightech kennis op te doen.

Aalt Dijkhuizen was de voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research van 2002 tot 2014. Het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds is ter gelegenheid van zijn afscheid door de Wageningen Ambassadors aangeboden. Bijdragen van de Ambassadors aan het fonds is € 5000 per jaar gedurende 5 jaar.

De impact van uw gift

Dankzij uw gift kunnen jonge, talentvolle onderzoekers en studenten zich verdiepen in hightech kennis. Kennis die relevant is voor de vraag hoe in de toekomst 9 miljard mensen slim en duurzaam gevoed kunnen worden en die een positieve bijdrage levert aan de Nederlandse kennisbasis op dit terrein en de Nederlands agri-food sector. Beurzen worden toegekend door een curatorium, bestaande uit George Lubbe (Wageningen Ambassadors), Wouter Hendriks (hoogleraar Dierwetenschappen) en Aalt Dijkhuizen zelf.

Interview met Aalt Dijkhuizen

Dr. ir. Aalt Dijkhuizen was van 2002 tot 2014 bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research. Hij is een warm pleitbezorger van de hoogtechnologische aanpak in de agri-food sector in Nederland. Dijkhuizen licht toe: ‘Oxfam Novib heeft Nederland uitgeroepen tot voedselland nummer één met de gezondste producten. We zijn zowel kampioen in technologie als in kennis. Die gaan de hele wereld over.’

De Nederlandse aanpak kan een belangrijke bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Dijkhuizen: ’In 2015 moeten we 9 miljard mensen op een gezonde en efficiënte manier voeden, zonder het klimaat, de natuur of het milieu geweld aan te doen. Dat is de opdracht  waarvoor naar Wageningen en de Nederlandse agri-food sector wordt gekeken. Dat vergt durf, creativiteit en middelen’.

Om de groeiende wereldbevolking te voeden is nieuwe kennis en technologie nodig.
Dr. ir. Aalt Dijkhuizen

Dijkhuizen wil het met fonds dat hij cadeau kreeg bij zijn afscheid graag bijdragen aan innovaties: ‘In Wageningen lopen veel getalenteerde jonge onderzoekers rond. Zij zijn de leiders van de toekomst en zullen nieuwe oplossingen aandragen voor de uitdagingen van de volgende generaties. Met dit fonds wil ik een aantal talenten toegang bieden tot de nieuwste kennis en technologieën in het buitenland. Kennis die zij vervolgens mee terug nemen naar Nederland en waarmee we ons onderzoek en uiteindelijk de Nederlandse sector verder kunnen versterken.’

De Wageningen Ambassadors

De Wageningen Ambassadors zijn afgestudeerden van Wageningen University & Research die een toonaangevende maatschappelijke positie bekleden. Ze zijn nauw betrokken bij hun Alma Mater en willen een brug slaan tussen de universiteit en de maatschappij. Ze dragen bij door het geven van advies, door hun netwerk te interesseren en te betrekken bij de organisatie en door het financieren van projecten. Lees hier meer over de Wageningen Ambassadors en de ledenlijst.

Voormalig voorzitter van de Wageningen Ambassadors, George Lubbe, nam samen met Aalt Dijkhuizen in 2003 het initiatief voor de oprichting. George Lubbe vertelt wat hem motiveerde: ’Als afgestudeerden mogen we best een steentje bijdragen; Wageningen heeft ons een dijk van een opleiding gegeven’. Aalt Dijkhuizen hechtte, vanuit zijn positie als voorzitter van de raad van bestuur, veel belang aan de relatie met de Wageningen Ambassadors. Lubbe: ‘De Ambassadors vormden voor hem een belangrijke klankbordgroep, regelmatig benaderde hij ons voor advies.’

De Wageningen Ambassadors op hun beurt hadden veel waardering voor het feit dat ze nauw betrokken werden bij de ontwikkelingen van hun universiteit. De wederzijdse waardering en band leidde tot het instellen van het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds, een cadeau van de Ambassadors ter gelegenheid van het vertrek van Dijkhuizen in februari 2014.

CV Aalt Dijkhuizen

1953 Geboren in Doornspijk, zoon van een melkveehouder
1972 Praktijkgerichte Bachelor Agrarische Hogeschool Dronten
1977 Agrarische Economie Wageningen University
1983 Promotie, Economie van Dierziekten Universiteit Utrecht

1977-1984 Universitair docent Agrarische Economie Universiteit Utrecht
1984-1992 Universitair hoofddocent Agrarische Economie Universiteit Utrecht
1992-1998 Bijzonder hoogleraar Animal Health Economics Wageningen Universiteit
1998-2002 Managing director Business Group Agri Northern Europe Nutreco
2002-2014 Bestuursvoorzitter Wageningen University and Research centre

Toezichthoudende en adviesfuncties:
2004 – heden Lid raad van commissarissen Incotec
2005 – heden Adviseur van de gouverneur van de Chinese provincie Fuijan
2006 – heden Lid raad van toezicht Nederlandse Publieke Omroep
2006 – heden Lid raad van advies Struik Foods Europe
2007 – heden Lid raad van advies Hendrix Genetics
2008 – heden Lid raad van commissarissen Refresco
2009 – heden Lid raad van advies Pictet Agri Investeringsfonds
2012 – heden Voorzitter raad van toezicht Het Gelders Orkest
2013 – heden Lid raad van advies Oxycom
2014 – heden Lid raad van advies Harvesta GG
2014 – heden Lid raad van commissarissen De Heus
2014 – heden Voorzitter Top sector Agri & Food