Geef talentvolle, jonge onderzoekers toegang tot de nieuwste kennis en technologieën met het Aalt Dijkhuizen Fonds

Het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds verstrekt beurzen aan talentvolle MSc- en PhD-studenten en postdoc-onderzoekers verbonden aan Wageningen University & Research, die naar een topinstelling willen in het buitenland om daar nieuwe, hightech kennis op te doen.

Aalt Dijkhuizen was de voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research van 2002 tot 2014. Het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds is ter gelegenheid van zijn afscheid door de Wageningen Ambassadors aangeboden. Bijdragen van de Ambassadors aan het fonds is € 5000 per jaar gedurende 5 jaar.

Dr. Ir. Aalt Dijkhuizen Beurs 2022 uitgereikt aan Raghavendra Reddy Manda

Op donderdag 7 juli 2022 is de Aalt Dijkhuizen beurs opnieuw uitgereikt. Dit keer is Raghavendra Reddy Manda de winnaar. Meer lezen? Dat kan hieronder!

Winnaar 2022

I am honoured to have been awarded with the Dr. ir. Aalt Dijkhuizen fund for conducting entomological research in Italy within the scope of my master’s in plant sciences.
Raghavendra Reddy Manda samen met Lies Boelrijk (directeur UFW) en Wouter Hendriks (jurylid beurs). Foto door Guy Ackermans.
Raghavendra Reddy Manda samen met Lies Boelrijk (directeur UFW) en Wouter Hendriks (jurylid beurs). Foto door Guy Ackermans.

“For my MSc thesis, I will be visiting the University of Padova in Italy for studying the effect of host plant manipulation on the brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys) infesting tomato and sweet pepper. This stink bug is now found in several European countries, including Switzerland, Italy, France, and Austria. This bug emerged as a harmful invasive pest of fruit and vegetable crops. In the Netherlands, until the autumn of 2018, this bug was only observed in Limburg, but now it can be found all over the country. There have been over 200 reported host plants for this bug (highly polyphagous). To date, no conclusive measures have been known to control this pest which can potentially cause severe economic losses. Therefore, we need Integrated Pest Management strategies for controlling this devastating pest. The Dr. ir. Aalt Dijkhuizen fund enables me to conduct research on this bug and devote my full attention to it. This fund has given me an opportunity to learn and share my knowledge. I am excited to share the knowledge that I will gain from my research with the Wageningen University & Research and the Dutch agri-food sector(s).”

Raghavendra Reddy Manda

Winnaars 2020

Op 9 juni 2020 is de dr. ir. Aalt Dijkhuizen beurs tweemaal uitgereikt aan de volgende kandidaten:

Paul Ruigrok

Het Dr. Ir. Aalt Dijkhuizen fonds ondersteunt mij om hier 6 maanden onderzoek te doen waardoor ik mij volledig op het onderzoek kan richten.

"Voor mijn Msc thesis ga ik onderzoek doen aan appel schurft (Venturia inaequalis) aan Massey University in Nieuw Zeeland. In de teelt van appels wereldwijd is appel schurft een grote ziekte en hij wordt steeds lastiger om te beheersen. Ik ga meehelpen aan een onderzoek dat als doel heeft de infectie van appel schurft op moleculair en genetisch niveau te begrijpen. Deze kennis kan uiteindelijk gebruikt worden in de veredeling van resistentie appels. Hierdoor is de ziekte beter te onderdrukken en kunnen er ook in de toekomst duurzame appels geproduceerd worden.

Aan Massey University is appel onderzoek op top niveau door de ervaring die ze al met appel schurft hebben en door nieuwe data van het genoom van de schimmel. Hierdoor kunnen ze nu grote stappen zetten om de infectie beter te begrijpen. Het Dr. Ir. Aalt Dijkhuizen fonds ondersteunt mij om hier 6 maanden onderzoek te doen waardoor ik mij volledig op het onderzoek kan richten."

Foto_Paul.jpeg

Simone Verhagen

Ik kijk er naar uit om de kennis die ik door mijn onderzoek heb opgedaan te delen met de Wageningen Universiteit.

"Dankzij het dr. Ir. Aalt Dijkhuizen Fonds kan ik mijn stage aan de Chalmers University of Technology in Gotenborg Zweden financieren voor mijn Environmental and Biobased Biotechnology master. Ik ga onderzoek doen naar de extractie van eiwitten uit zeewier bij de Food and Nutrition group van prof. Ingrid Undeland. Ik vind het een eer om door het bestuur uitgekozen te zijn voor de beurs, dit verlicht mijn financiële last waardoor ik mij meer kan focussen op het onderzoek. Ook kijk ik er naar uit om de kennis die ik door mijn onderzoek heb opgedaan te delen met de Wageningen Universiteit."

AaltDijkhuizenSimone.JPG

Winnaars 2019

Janine Tolksdorf

Thanks to the Dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fund I am able to do a 4-month internship at ESR within the scope of my Masters in Food Safety.

"The Institute of Environmental Science and Research (ESR) in Christchurch, New Zealand, is one of the few research institutes worldwide studying aptamers for the detection of food- borne pathogens. Studies have shown promising results. The research internship has the aim to establish methodology to develop aptamers targeting food-borne pathogens. Facilitated by this scholarship I have the opportunity to gain and share knowledge in an emerging technique. This internship marks the end of my study and I wish to continue my research career in food microbiology with a PhD project. I am honoured to be awarded with the scholarship by the Dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fund, this lightens my financial burden which allows me to focus more on the research during my internship."

Emma Hinderink

The scholarship allows me to do experiments at INRA Nantes, and study these mechanisms with advanced techniques to get in depth information and reduce the knowledge gap.

"My PhD project will ultimately contribute to increased sustainability of emulsion-based food products by partly replacing the commonly used dairy proteins by plant proteins. So far, we already found synergistic behaviour when using a combination of dairy and plant proteins, but underlying mechanisms are not unravelled yet. The dr. Ir. Aalt Dijkhuizen fund allows me to do experiments at INRA Nantes, and study these mechanisms with advanced techniques to get in depth information and reduce the knowledge gab. The findings will contribute to scientific innovation for plant-dairy protein blend systems, and are of direct relevance for the food industry."

Interview met Aalt Dijkhuizen

Dr. ir. Aalt Dijkhuizen was van 2002 tot 2014 bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research. Hij is een warm pleitbezorger van de hoogtechnologische aanpak in de agri-food sector in Nederland. Dijkhuizen licht toe: ‘Oxfam Novib heeft Nederland uitgeroepen tot voedselland nummer één met de gezondste producten. We zijn zowel kampioen in technologie als in kennis. Die gaan de hele wereld over.’

De Nederlandse aanpak kan een belangrijke bijdrage leveren aan het wereldvoedselvraagstuk. Dijkhuizen: ’In 2050 moeten we 9 miljard mensen op een gezonde en efficiënte manier voeden, zonder het klimaat, de natuur of het milieu geweld aan te doen. Dat is de opdracht  waarvoor naar Wageningen en de Nederlandse agri-food sector wordt gekeken. Dat vergt durf, creativiteit en middelen’.

Om de groeiende wereldbevolking te voeden is nieuwe kennis en technologie nodig.
Dr. ir. Aalt Dijkhuizen

Dijkhuizen wil het met fonds dat hij cadeau kreeg bij zijn afscheid graag bijdragen aan innovaties: ‘In Wageningen lopen veel getalenteerde jonge onderzoekers rond. Zij zijn de leiders van de toekomst en zullen nieuwe oplossingen aandragen voor de uitdagingen van de volgende generaties. Met dit fonds wil ik een aantal talenten toegang bieden tot de nieuwste kennis en technologieën in het buitenland. Kennis die zij vervolgens mee terug nemen naar Nederland en waarmee we ons onderzoek en uiteindelijk de Nederlandse sector verder kunnen versterken.’

De Wageningen Ambassadors

De Wageningen Ambassadors zijn afgestudeerden van Wageningen University & Research die een toonaangevende maatschappelijke positie bekleden. Ze zijn nauw betrokken bij hun Alma Mater en willen een brug slaan tussen de universiteit en de maatschappij. Ze dragen bij door het geven van advies, door hun netwerk te interesseren en te betrekken bij de organisatie en door het financieren van projecten. Lees hier meer over de Wageningen Ambassadors en de ledenlijst.

Voormalig voorzitter van de Wageningen Ambassadors, George Lubbe, nam samen met Aalt Dijkhuizen in 2003 het initiatief voor de oprichting. George Lubbe vertelt wat hem motiveerde: ’Als afgestudeerden mogen we best een steentje bijdragen; Wageningen heeft ons een dijk van een opleiding gegeven’. Aalt Dijkhuizen hechtte, vanuit zijn positie als voorzitter van de raad van bestuur, veel belang aan de relatie met de Wageningen Ambassadors. Lubbe: ‘De Ambassadors vormden voor hem een belangrijke klankbordgroep, regelmatig benaderde hij ons voor advies.’

De Wageningen Ambassadors op hun beurt hadden veel waardering voor het feit dat ze nauw betrokken werden bij de ontwikkelingen van hun universiteit. De wederzijdse waardering en band leidde tot het instellen van het dr. ir. Aalt Dijkhuizen Fonds, een cadeau van de Ambassadors ter gelegenheid van het vertrek van Dijkhuizen in februari 2014.

CV Aalt Dijkhuizen

1953 Geboren in Doornspijk, zoon van een melkveehouder
1972 Praktijkgerichte Bachelor Agrarische Hogeschool Dronten
1977 Agrarische Economie Wageningen University
1983 Promotie, Economie van Dierziekten Universiteit Utrecht

1977-1984 Universitair docent Agrarische Economie Universiteit Utrecht
1984-1992 Universitair hoofddocent Agrarische Economie Universiteit Utrecht
1992-1998 Bijzonder hoogleraar Animal Health Economics Wageningen Universiteit
1998-2002 Managing director Business Group Agri Northern Europe Nutreco
2002-2014 Bestuursvoorzitter Wageningen University and Research centre

Toezichthoudende en adviesfuncties:
2004 – heden Lid raad van commissarissen Incotec
2005 – heden Adviseur van de gouverneur van de Chinese provincie Fuijan
2006 – heden Lid raad van toezicht Nederlandse Publieke Omroep
2006 – heden Lid raad van advies Struik Foods Europe
2007 – heden Lid raad van advies Hendrix Genetics
2008 – heden Lid raad van commissarissen Refresco
2009 – heden Lid raad van advies Pictet Agri Investeringsfonds
2012 – heden Voorzitter raad van toezicht Het Gelders Orkest
2013 – heden Lid raad van advies Oxycom
2014 – heden Lid raad van advies Harvesta GG
2014 – heden Lid raad van commissarissen De Heus
2014 – heden Voorzitter Top sector Agri & Food

Voor aanvragers

Wil je aanspraak maken op financiële ondersteuning uit dit fonds? Nominaties kunnen ingediend worden tot 5 juni 23:59 via mail naar ufw@wur.nl. Lees eerst de richtlijnen.