Fundraising committee

Om de ambities te realiseren hebben we durf, creativiteit en middelen nodig. Het Fundraising Committee zet zich daar samen met het Universiteitsfonds Wageningen voor in.

Ir. Daan van Doorn, voorzitter Fundraising Committee: "Negen miljard mensen voeden met de helft minder belasting van klimaat en milieu. Dat is de opgave die de komende decennia wereldwijd onze aandacht vraagt. 'Ik ben ervan overtuigd dat Wageningen UR een vooraanstaande rol kan, of sterker nog, moet spelen bij de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Wij hebben hierin een verplichting. Wageningen University & Research is immers dé universiteit op het gebied van duurzaam voedsel'.

Wetenschap is teamwork

"Het bij elkaar krijgen van de benodigde financiële middelen is de belangrijkste voorwaarde om onze onderzoekers te laten excelleren. Zoals wetenschappelijk onderzoek teamwork is, zo is fondsenwerving dat ook. Als voorzitter van het Fundraising Committee mag ik de inspirator zijn van een betrokken team dat doelgericht aan de slag gaat om de benodigde financiële middelen op tafel te krijgen en doelgericht aan te wenden".

"Ons initiatief wordt van harte ondersteund door de Wageningen Ambassadors, een groep vooraanstaande afgestudeerden van Wageningen University & Research. Vanuit onze betrokkenheid bij de agrarische sector en de universiteit, hebben wij ons commitment gegeven aan deze campagne. Ik ben ervan overtuigd dat wij op onze beurt dat commitment krijgen. Als vervolg op de start van deze campagne in 2010, willen wij graag samen met u de volgende stappen zetten naar voedselzekerheid voor onze wereld".

Leden van het Fundraising Committee

  • Ir. Daan van Doorn, Voorzitter Fundraising Committee, voorzitter RvC Delta NV
  • Ir. Wout Dekker,Voorzitter Raad van Commissarissen Rabo Bank (m.i.v. juni 2013)
  • Ir. Jan van der Hoeven, commissaris WesterToren Innovation Centre bv
  • Ir. Johan Lokhorst, Ondernemer en President RvC KNVB
  • Ir. George Lubbe, Voorzitter Wageningen Ambassadors, voormalig Businessunit Manager Nutreco
  • Dr. ir. Roelof Platenkamp, Executive chairman Tulip Oil bv

Adviseurs van het Fundraising Committee

  • Dr. ir. Aalt Dijkhuizen, oud-voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research
  • Prof. dr. Martin J. Kropff, voormalig Rector Magnificus Wageningen University & Research
  • Ir. Jan Karel Mak, voorzitter University Fund Wageningen