Over de Food for Thought campagne

Wageningen University & Research wil wereldwijd baanbrekende oplossingen ontwikkelen met als doel: voldoende voeding voor iedereen, eerlijker verdeeld en duurzamer geproduceerd.

Aalt Dijkhuizen, oud-voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research: "Het is een opdracht waarvoor durf, creativiteit en middelen nodig zijn. Met baanbrekend onderzoek kunnen we oplossingen bieden en doorbraken realiseren. We hebben internationaal een uitstekende reputatie en een breed netwerk van partners en opdrachtgevers. Wageningen University & Research wordt gewaardeerd om haar oplossingsgerichte aanpak en koestert de interactie tussen de natuurwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke disciplines. Deze integrale benadering leidt tot effectieve toepassing van kennis in de praktijk".

"Samen kunnen we flinke stappen zetten op weg naar voedselzekerheid in de komende decennia voor negen miljard mensen. In deze campagne beschrijven topwetenschappers hoe ze hun beste onderzoeken in praktijk willen brengen binnen vier verschillende werkgebieden: (1) Meer en duurzamer produceren, (2) Ontwikkelen van nieuwe eiwitbronnen, (3) Stimuleren van kennis en ondernemerschap in Afrika, en (4) Blijvend beschikken over fosfaat. Dat willen we nadrukkelijk samen met partners doen, met mensen die warmlopen voor de thema’s waar Wageningen University & Research sterk in is. Want persoonlijk initiatief kan het verschil maken. We hebben u nodig om iets op gang te brengen. Uw betrokkenheid werkt als een katalysator, waarna overheden en het bedrijfsleven kunnen aansluiten".

Baanbrekende projecten

De projecten zijn erop gericht de groeiende wereldbevolking op een gezonde en efficiënte manier te voeden, zonder het klimaat, de natuur of het milieu geweld aan te doen. Meer met minder. Dat is de opdracht waarvoor naar Wageningen University & Research wordt gekeken. Een opdracht waarvoor nog heel veel (onderzoeks)werk verzet moet worden.

Fundraising Committee

Het Fundraising Committee onder leiding van Daan van Doorn is doelgericht aan de slag om de benodigde middelen voor de komende vijf jaar op tafel te krijgen. Zij worden van harte ondersteund door de Wageningen Ambassadors, een groep vooraanstaande afgestudeerden van Wageningen University & Research.