Meer en duurzamer produceren

Accepteren we dat één kilo rijst 5000 liter water kost? Of ontwikkelen we een teeltsysteem dat met minder water toe kan?

Zoet water is schaars, terwijl het telen van rijst grote hoeveelheden water vraagt. De bijenstand, noodzakelijk voor bestuiving van veel landbouwgewassen, staat onder druk. Stro bevat waardevolle voedingsstoffen die niet optimaal gebruikt worden. De productie van voedsel staat onder druk. Terwijl de wereld straks in 2050 juist meer voedsel nodig heeft.

Meer en duurzamer produceren is noodzaak. Daarom onderzoeken wetenschappers van Wageningen UR duurzame productietechnieken, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van land, water, grondstoffen en energie. Teelten en technieken met hogere opbrengsten, waarmee het milieu aanzienlijk minder wordt belast dan nu.