Ontwikkelen nieuwe eiwitbronnen

Zal er onvoldoende vlees zijn voor de wereldbevolking? Of slagen we er in om aan de snel groeiende vraag te voldoen?

Een volwassen vrouw heeft ongeveer 53 gram eiwit per dag nodig, een man 66 gram per dag. Met het stijgen van de welvaart neemt de vraag naar hoogwaardige, dierlijke eiwitten toe. Hoe produceren we genoeg eiwitten voor alle mensen op Aarde? Met akkers van zeewier? Kan eendenkroos als eiwitrijk voedsel voor vee een alternatief bieden?

Ontwikkeling van nieuwe eiwitbronnen is noodzakelijk om te voldoen aan de toenemende vraag. De traditionele vleesproductie legt een grote claim op ruimte en natuurlijke hulpbronnen. Alternatieve, duurzame eiwitbronnen kunnen bijdragen aan een oplossing. Visionaire onderzoekers van Wageningen UR ontwikkelen nieuwe kennis om rendabele productie van alternatieve eiwitten mogelijk te maken.