Mansholt-Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-BASE)

De Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-BASE) wordt een maal per drie jaar toegekend aan een succesvolle ondernemer die op enthousiasmerende en duurzame wijze een onderneming leidt. Uitgangspunt zijn de richtlijnen van de economische samenwerkingsorganisatie OESO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin wordt aangegeven wat van bedrijven wordt verwacht bij het internationaal zakendoen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Mansholt Business Award voor Simon Groot van East-West Seed

Het University Fund Wageningen heeft de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2015 toegekend aan Simon Groot van East-West Seed. Onder zijn leiding ontwikkelde het bedrijf in Zuid-Oost Azië een markt voor groentezaden, en konden lokale kleine boeren meer gaan produceren en verdienen. Groot stimuleert het delen van kennis en het bedrijf werkt regelmatig samen met Wageningse onderzoekers. De prijs is op maandag 7 september 2015 uitgereikt tijdens de opening van het academisch jaar van Wageningen University & Research.

Voorwaarden en procedure

Voorwaarden nominatie Mansholt-Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-BASE)

 • De ondernemer is afgestudeerde van Wageningen University & Research (BSc, MSc, PhD); of heeft minimaal drie jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan bij Wageningen University & Research; of heeft een directe werkrelatie/actieve samenwerking met een partner van Wageningen University & Research.
 • De ondernemer is werkzaam in het domein van Wageningen University & Research: “Healthy food and Livingenvironment”: dat één van de volgende kennisgebieden omvat: Gezondheid,leefstijl en levensomstandigheden, Voeding en voedselproductie, Leefomgeving.
 • De ondernemer heeft een zelfstandige onderneming gesticht en/of is als stuwende kracht werkzaam in de onderneming. De ondernemer geeft zelf en met persoonlijk risicoleiding, vorm en inhoud aan bedrijfsmatige, economische activiteiten die een duurzame (internationale) invloed hebben.
 • De ondernemer heeft aantoonbaar resultaat behaald in duurzaam ondernemerschap volgens de OESO richtlijnen.
 • De ondernemer is niet slechts investeerder (c.q. aandeelhouder), institutioneel belegger of leider van een publieke organisatie.
 • De onderneming bestaat ten minste 3 jaar.

Aspecten bij motivatie

De jury let in het bijzonder op de volgende aspecten die ook dienen te worden toegelicht in de motivatie bij inschrijving of nominatie:

1. Duurzaam ondernemerschap conform OESO richtlijnen

2. Financiële gezondheid
 
3. Stimulerende werking voor economie en werkgelegenheid
 
4. Bijdrage tot het delen en ontsluiten van kennis
 
5. Innovatief gebruik van kennis

6. (Internationale) maatschappelijke invloed
 
7. Relevantie voor het domein van Wageningen University & Research

  Procedure van toekenning

  1. De ondernemer dient bereid te zijn aan een eventueel verzoek van de jury tot het geven van relevante bedrijfsinformatie (waaronder financiële gegevens) aan een verzoek gevolg te geven.
  2. Het bestuur van het universiteitsfonds kent de prijs toe op voorstel van de jury. Het bestuur benoemt de juryleden.
  3. De jury bestaat uit vijf leden; bij voorkeur met de volgende samenstelling, een succesvolle ondernemer, een voormalige winnaar Ondernemersprijs, bestuurslid Wageningen Universiteits Fonds, een voormalig jurylid Mansholtprijsen een vertegenwoordiger van de pers.

  Prijsuitreiking was op maandag 7 september 2015 tijdens de opening van het academisch jaar 2015/2016 in gebouw Orion op de campus in Wageningen.

  Defintie duurzaam ondernemen

  Ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering. (conform OESO richtlijnen MVO).

  Jury 2015

  De jury in 2015 bestond uit de volgende personen:

  • De heer Ir. J.K. Mak, algemeen directeur Deerns, voorzitter University Fund Wageningen
  • De heer Ir. L. Noldus, managing director Noldus Information Technology, voormalig winnaar Ondernemersprijs
  • De heer Prof. R. Rabbinge, Emeritus Hoogleraar duurzame ontwikkeling & voedselzekerheid, bestuurslid Mansholt stichting
  • De heer Ir. W.J. Schoonen, eindredacteur Trouw
  • De heer Ir. H.A.A.M. Webers, senior adviseur Witteveen+Bos

  Winnaar Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2012

  Winnaar Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2012

  Het bestuur van het University Fund Wageningen kende de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2012 toe aan Jan Hadders van Dacom uit Emmen.

  De van origine akkerbouwer Jan Hadders ontving deze eerste Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship omdat hij, aldus de jury, met zijn bedrijf Dacom laat zien dat hij op een innovatieve en duurzame wijze gebruikmaakt van wetenschappelijke kennis en moderne ICT, en deze omzet in bruikbare systemen voor akkerbouwbedrijven, zowel in Nederland als internationaal. Hadders zet de ICT in de landbouw in om het beste moment te bepalen om het land te bemesten, te irrigeren of met gewasbescherming te behandelen om zo de teelt van gewassen te optimaliseren onder minimalisering van de milieubelasting. Dit systeem, ‘Agri Yield Management’, vormt de basis van zijn bedrijf Dacom, opgericht in 1987 toen het besef van de eindigheid van water en grondstoffen maatschappelijk doordrong. Volgens de jury levert Dacom met zijn activiteiten een substantiële bijdrage aan de maatschappelijke belangen op het vlak van zowel kosten- en energie-efficiëntie als verbetering van de wereldvoedselproductie. De manier waarop Dacom hiertoe nieuwe technologie ontwikkelt is vooruitstrevend, duurzaam en effectief.
  Jan Hadders is sinds 1987 pionier en wereldmarktleider geworden op het gebied van innovatieve en intelligente ICT-Sensortechnologiesystemen en adviesdiensten voor duurzame precisielandbouw. Binnen deze sector wordt Dacom gezien als een autoriteit en derhalve vaak gevraagd als gastspreker op internationale conferenties. Dacom werkt nauw samen met onderzoekers van Wageningen University & Research. Zo is er een model ontwikkeld voor de bestrijding van Phytophthora. Daarnaast werken Dacom en Wageningen University & Research samen in insectenvoorspelling, bemestings- en irrigatieadvies. Dacom telt 18 medewerkers in Nederland, 3 in Zuid-Afrika en 3 in Saoedi Arabië met een sterk dealernetwerk in twintig landen.

  Links Presentator Jan Douwe Kroeske, midden Jan Karel Mak die cheque van 25.000 euro geeft aan Jan Hadders van het bedrijf Dacom. In de projectie daar boven de Lieselotte Heederik, die een eervolle vermelding kreeg van de jury van het universiteitsfonds.
  Links Presentator Jan Douwe Kroeske, midden Jan Karel Mak die cheque van 25.000 euro geeft aan Jan Hadders van het bedrijf Dacom. In de projectie daar boven de Lieselotte Heederik, die een eervolle vermelding kreeg van de jury van het universiteitsfonds.

  Dacom.nl

  Juryrapport M-BASE 2012